• fi
 • en
 • Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi nousi ennätyslukemiin

  Jyväskylän kiinteistökauppamarkkinoilla tehtailtiin viime vuonna uusi ennätysvolyymi, kun merkittäviä kiinteistökauppoja solmittiin jopa 700 miljoonalla eurolla. Asuntorakentaminen on aktiivista, kun taas toimisto- ja liiketilojen rakentamisvolyymit ovat pieniä. Toimistojen vajaakäyttö on kasvanut, mutta paikalliset asiantuntijat uskovat tilanteen paranevan, ja vuokratasot ovat pysyneet tasaisina. Asunnoissa ja keskustan liiketiloissa vuokrien laskutrendi on jatkunut.

  Jyväskylän seudulla kiinteistökauppavuosi oli poikkeuksellinen, sillä merkittävien kiinteistökauppojen volyymi nousi peräti noin 700 miljoonaan euroon. Volyymi nousi jopa kaksinkertaiseksi verrattuna aiempaan KTI:n tilastoimaan ennätyslukemaan, joka oli 350 miljoonaa euroa vuodelta 2017.

  Miljoonakauppoja tehtiin useilla pääkiinteistösektoreilla, mutta etenkin toimisto- ja yhteiskuntakiinteistöistä tehtiin suuria salkkukauppoja. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen vakaita kiinteistömarkkinoita kohtaan on säilynyt vahvana, vaikka matkustus- ja muut rajoitukset ovatkin osaltaan haitanneet kiinteistökauppaprosessien läpiviemistä. Tämä näkyy myös Jyväskylässä, jossa useissa pandemian aikana tehdyissä kaupoissa on ostajana ollut ruotsalainen sijoittaja.

  Yli kolme neljäsosaa Jyväskylän seudun viime vuoden kauppavolyymista muodostui kolmesta suuresta salkkukaupasta, joista kaksi kohdistui samaan toimistosalkkuun. Ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Castellum osti kesällä Kielo AB:n koko kiinteistösalkun. Salkku sisälsi yhteensä 22 kiinteistöä, joista kymmenen sijaitsee Jyväskylässä. Vain muutama päivä myöhemmin Castellum pilkkoi salkkua myymällä Jyväskylän kohteet eteenpäin toiselle ruotsalaiselle sijoittajalle Nyfosalle 208 miljoonalla eurolla.

  Kolmas poikkeuksellisen suuri kiinteistökauppa solmittiin syksyllä, kun Jyväskylän kaupunki myi kolme oppilaitos- ja kolme paloasemakiinteistöä Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöille noin 141 miljoonalla eurolla.

  Asuntorakentamisen volyymit lähtivät uuteen nousuun

  Asuntorakentaminen kääntyi pienen laskun jälkeen viime vuonna uuteen nousuun Jyväskylässä, kuten myös monessa muussa yli 100 000 asukkaan kaupungissa. Uusia asuntoja aloitettiin ja asuntorakennuslupia myönnettiin vuonna 2021 selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

  Toimitilarakentamisen volyymit ovat puolestaan laskeneet, ja vuoden 2022 alussa Jyväskylän seudulla oli rakenteilla vain muutama merkittävä toimitilahanke. Kaksi suurinta hanketta on käynnissä Eteläportin alueella, ja molemmissa rakennuttajana toimii Jykia. Pitkään suunnitteilla ollut Hippos-hanke on viimein etenemässä rakentamisvaiheeseen. Vuoden 2021 suurin valmistunut toimitilahanke oli 7 000 bruttoneliön Kankaan Arkki -toimistorakennus.

  Toimitilavuokrien kehitysodotukset viime vuotta positiivisempia

  Tammikuussa 2022 toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrissa Jyväskylän paikalliset asiantuntijat arvioivat keskustan toimistovuokrien pysyneen ennallaan, mutta keskustan liiketilavuokrien laskeneen viime vuoden vastaavaan kyselyyn verrattuna.

  Myös KTI:n vuokratietokannassa Jyväskylän keskusta-alueella sijaitsevien liiketilojen neliövuokrat ovat olleet jo muutaman vuoden ajan laskussa. Keskustan liiketilojen mediaanineliövuokra oli KTI:n tietokannassa noin 22 euroa ja yläkvartiili noin 31 euroa syksyllä 2021.

  Vuokrien kehitysodotukset olivat kuitenkin viime vuoden kyselyä positiivisempia niin toimisto-, liike- kuin tuotannollisissakin tiloissa. Viime vuonna vuokrien odotettiin laskevan lähes kaikilla osamarkkinoilla ja sektoreilla, mutta nyt vuokrien arvioidaan pysyvän enimmäkseen ennallaan.

  Barometrin vastaajien näkemykset myös vajaakäytön kehityksestä olivat pääosin optimistisia. Toimistoissa jopa seitsemän kymmenestä vastaajasta arvioi tyhjien tilojen määrän vähenevän tämän vuoden aikana, ja myös liike- ja tuotannollisissa tiloissa useampi vastaaja odotti tyhjien tilojen määrän vähenevän kuin kasvavan.

  Jyväskylän asuntovuokrien vuosimuutos oli edelleen negatiivinen

  Jyväskylän asuntovuokrien kehitys on ollut tasaista ja hieman laskuvoittoistakin viime vuosina, kun tarjonta on kasvanut kysyntää nopeammin. Vuonna 2021 KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava vuokraindeksi laski Jyväskylässä 0,2 prosenttia viimeisen vuosineljänneksen nousukehityksestä huolimatta.

  Alueellinen markkinakatsaus
  Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinat

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty muun muassa KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.