• fi
 • en
 • Jyväskylän seutu kehityksen kärjessä

  15.01.2016

  Keski-Suomessa rakennetaan lähivuosina runsaasti. Jyväskylä on Suomen kaupungeista kolmanneksi voimakkaimmin kasvava, minkä vuoksi tarvetta rakennetun ympäristön uudistamiselle ja erilaisten palvelujen lisäämiselle on runsaasti. RAKLI ja Rakennusteollisuus RT kutsuivat Keski-Suomessa toimivat jäsenensä yhteiseen seminaariin, jossa kuultiin ajankohtaisista hankkeista ja keskusteltiin näiden alueelle tuomasta vetovoimasta.

  ”Jyväskylän talous on saatu tasapainoon ja kasvava kaupunki tarvitsee investointeja pystyäkseen palvelemaan uusia asukkaitaan. Uudisrakentamisen lisäksi kiinnostavia näkymiä on myös kiinteistökehityksessä, kun esimerkiksi sairaala-alueella vapautuu paljon tilaa uuden rakennuksen valmistuessa muutaman vuoden kuluttua”, kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi.

  Asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvien palvelujen kehittäminen näiden mukaan korostuvat myös RAKLIn uudessa strategiassa, jota esitteli toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen. Keskeisiä näkökulmia ovat kaupunkirakenteen rohkea uudistaminen ja tiivistäminen sekä investoinnit mahdollistavat määräykset ja päätöksentekoprosessit. Hyvä esimerkki kiinteistökannan jatkuvasta kehittämisestä Jyväskylässä on entisen kaupan muuntuminen Hollywood Bowling & Billiards -peli- ja ravintolamaailmaksi. Vastauksena yrityskoon pienentymiseen Jykes Kiinteistöt on puolestaan tuonut markkinoille uusia palveluja, Start Up Leipomon ja Voimala Business Parkin.

  Laatu tarvitsee johtamista

  Tarmo Pipatti kertoi kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisestä laatuhankkeesta, jolla pyritään parantamaan johtamiskäytäntöjä ja käytännön tekemistä työmailla. Mukana ovat RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RALA, SKOL ja ATL. Kevään aikana valitaan eri vaiheessa olevia pilottihankkeita, joissa laadun tuottoa testataan. ”Rakentamisessa pitää päästä siihen, että prosessi on aina sujuva ja suunnitellun mukainen. Tuottavuus ja laatu kulkevat käsi kädessä ja molemmissa tarvitaan selvää petrausta”, Tarmo Pipatti haastoi. Integroituja projektitoteutuksia esitellyt RAKLIn tekninen johtaja Ilpo Peltonen kertoi, että yhteisvastuutoteutusmuodoista on erittäin hyviä kokemuksia. ”Haastavissa hankkeissa toimii hyvin se, että lähdetään liikkeelle halutusta lopputuloksesta ja mietitään yhdessä, miten siihen päästään. Reilumpi panostus hankkeen alkuvaiheeseen tuottaa merkittäviä säästöjä elinkaaren varrella”, Peltonen korosti.

  Kasvukeskukset imevät investointeja

  Investoinnit keskittyvät kaupungistumisen seurauksena voimakkaasti. ”Esimerkiksi asuntorakentamisesta 90 prosenttia keskittyy 12 suurelle kaupunkiseudulle”, kertoi Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Näillä seuduilla sijaitsevat kiinteistöt kiinnostavat myös sijoittajia. ”Viime vuosi oli kiinteistömarkkinoilla erittäin vilkas. Kun tuotto-odotukset Helsingin ydinkeskustassa laskevat, ovat sijoittajat valmiita ottamaan enemmän riskiä ja kauppaa on alettu käydä enenevässä määrin myös kasvukeskusten kohteista”, toimitusjohtaja Erkki Hakala Catellasta kuvasi markkinatilannetta.

  Rakentajille riittää töitä

  ”Työvoimaa on Keski-Suomessa nyt hyvin saatavilla rakennushankkeisiin. Tästä voidaan kiittää työ- ja elinkeinotoimiston aktiivisia toimia, joilla on varmistettu sekä nuorten ensimmäisen työpaikan saanti että kokeneempien tekijöiden mahdollisuus muuntokoulutukseen”, kiitti Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Hannu Koponen. Myös oppilaitokset vastaavat runsaan rakentamisen aiheuttamaan tarpeeseen ja kouluttavat lisää ammattilaisia. Esimerkiksi julkisen rakennushankkeiden parissa työskentelee Jyväskylän seudulla tänä ja ensi vuonna kumpanakin noin 3000 henkilöä, kertoo Keski-Suomen liitto.

  Suurhankkeista elinvoimaa

  Jyväskylän seudulla lähivuosina toteutettavia hankkeita yhdistää avoin valmistelu ja runsas keskustelu. Biotuotetehdas ja uusi sairaala ovat kaupunkilaisille jo varsin tuttuja, vaikka valmistumiseen on vielä matkaa. ”Biotuotetehdas on koko Suomen kannalta merkittävä hanke, koska se lisää vientiä huomattavasti ja tuottaa myös erittäin paljon sähköä. Tilaaja toimii hankkeen päätoteuttajana ja rakentaminen etenee hyvin aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti”, kertoi Timo Merikallio. Suurtehtaan myötä Keski-Suomessa on käynnissä paljon myös infrarakentamista, josta kertoi Keski-Suomen ELY-keskuksen tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Jari Mikkonen.

  Alueen toinen suurhanke, uusi sairaala, on varhaisemmassa vaiheessa kuin biotuotetehdas ja se valmistuu vuonna 2020. ”Vanhasta sairaalasta 60 prosenttia on välittömässä korjaustarpeessa. Koska käytönaikainen korjaaminen tässä mittakaavassa olisi mahdotonta, päädyttiin uudisrakentamiseen. Tavoitteena on tehdä tilat, jotka vastaavat terveydenhoidon rakennemuutokseen ja mahdollistavat kustannustehokkaat palvelut”, kuvaili projektinjohtaja Mikko Jylhä Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Rakennus nousee Kukkumäelle, vanhan sairaalan viereen ja se toteutetaan projektinjohtourakkana.