• fi
 • en
 • Jyväskylän toimitilavuokramarkkinat hiljenivät ja epävarmuus kasvoi koronan myötä

  Koronakriisi näkyy Jyväskylän ja koko Suomen kiinteistömarkkinoilla kaupankäynnin hiljenemisenä, sijoittajien valikoivuuden lisääntymisenä sekä toimitilakysynnän epävarmuuden kasvuna. Jyväskylän seudun kiinteistökauppojen määrä putosi vuonna 2020, ja toimitilojen vajaakäyttö kasvoi uudisrakentamisen ja markkinatilanteen heikkenemisen myötä. Myös asuntojen vuokrat ja käyttöasteet notkahtivat, kun tarjonta kasvoi ja korona heikensi kysyntää.

  Koko Suomen kiinteistökauppojen volyymi oli 5,6 miljardia euroa vuonna 2020. Lähes puolet koko vuoden volyymistä syntyi kuitenkin ennen koronakriisin puhkeamista, kun vuoden ensimmäinen neljännes oli yksi vilkkaimmista ikinä. Koronapandemian puhkeaminen hyydytti kiinteistökaupan hetkeksi kokonaan, ja vasta viimeisellä neljänneksellä päästiin jälleen reilun 1,5 miljardin euron kvartaalivolyymiin. Kiinteistöjen vakaa kassavirta houkuttelee edelleen sijoittajia, mutta mielenkiinto kohdistuu entistä valikoivammin kaikkein riskittömimmiksi koettuihin kohteisiin. 

  Jyväskylässä tehtiin kiinteistökauppoja 110 miljoonalla eurolla

  Jyväskylän seudun vuoden 2020 kiinteistökauppavolyymi putosi noin 110 miljoonaan euroon edellisen vuoden 170 miljoonan tasoltaan. Vuoden suurimmasta yksittäisestä kaupasta vastasi Aktian rahasto, joka hankki Kankaan Arkin toimistokohteen 16 miljoonalla eurolla. Samla Toimitilat II -rahasto sekä ruotsalainen Hemsö tekivät myös kauppoja Jyväskylässä. Muilta osin volyymi koostui pienemmistä kaupoista sekä osana suurempia kokonaisuuksia omistajaa vaihtaneista kohteista.

  Uutta toimistotilaa valmistui yli 13 000 neliötä

  Vuoden 2020 aikana Jyväskylään valmistui poikkeuksellisen paljon uutta toimistotilaa, kun Kankaan alueen Optimes Business Garden, Reimarin talo ja Valtiontalon peruskorjaus kasvattivat toimistotilakantaa yhteensä noin 13 600 neliöllä. Vuoden lopun tilanteessa vielä rakenteilla ollut Kankaan Arkki tuo helmikuussa vielä reilun 6 000 neliön lisäyksen tilatarjontaan. Kun samaan aikaan koronakriisin myötä kasvanut etätyö ja yritysten yleinen epävarmuus heikentävät vuokramarkkinoiden tilannetta, lähti toimistotilojen vajaakäyttö selkeään kasvuun vuonna 2020. Kiinteistöalan ammattilaisten odotukset toimistotilakysynnän ja vuokrien kehityksestä ovat laskusuuntaisia kaikilla Jyväskylän keskeisillä toimistoalueilla.

  Korona vaikuttaa liiketilakysyntään toimistojakin enemmän

  Kasvava verkkokauppa ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen ovat painaneet vähittäiskaupan tiloja jo ennen koronaa, ja kriisi on lisännyt haasteita etenkin viime vuosina voimakkaasti kasvaneilla palvelualoilla. Liiketilavuokramarkkinoiden näkymät ovat siksi niin Jyväskylässä kuin valtakunnallisestikin vielä selkeästi toimistoja alavireisempiä. Parhaiten koronasta selviävät päivittäistavaraan, kodin tarvikkeisiin ja sisustamiseen liittyvät kaupan alat, ja näille valmistui myös Jyväskylässä uutta tilaa vuonna 2020 Seppälän ja Keljon Motonet-laajennusten sekä Vaajakosken Jyväs-Marinen kohteen ja uuden K-Supermarketin myötä. Forumin laaja peruskorjaus kasvattaa keskustan liiketilatarjontaa vuonna 2021.

  Tuotannollisissa tiloissa kysyntä säilynee toimistoja ja liiketiloja vakaampana. Palokankaalle valmistui vuonna 2020 noin 5 000 uutta neliötä kahdessa kohteessa, joista toinen on Volvo Truck Centerin ja toinen useamman käyttäjän käytössä. Eteläportin alueella käynnistyi vuoden lopulla 10 000 neliön uudishanke DBSantasalolle.  

  Kasvava tarjonta painaa asuntojen vuokria ja käyttöasteita   

  Kasvukeskusten viime vuosien kiivas uudisrakentaminen on kasvattanut vuokra-asuntokantaa ripeästi. Jyväskylässä tarjonnan kasvu on johtanut viime vuosina asuntovuokrien hienoiseen laskuun, joka jatkui myös vuonna 2020, ja KTI:n uusia asuntovuokria kuvaava indeksi laski Jyväskylässä 0,5 prosenttia. Myös vuokra-asuntojen käyttöasteet notkahtivat vuonna 2020 tarjonnan kasvun ja koronakriisin myötä. Asuntorakentaminen on hiljenemässä viime vuosien huipputasostaan, ja vuoden 2020 tammi-marraskuussa Jyväskylässä aloitettiin alle 900 uuden asunnon rakentaminen, kun vielä vuonna 2019 asuntoaloituksia oli yli 1 800. 

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry, puh. 050 373 6144

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.

  Tutustu Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinakatsaukseen.