• fi
 • en
 • Kiinteistö- ja rakentamisala julkaisi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet: Suomi tarvitsee maankäytöstä, asumisesta, liikenteestä ja rakentamisesta vastaavan ministerin 

  Kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA-foorumi) organisaatiot julkaisivat tavoitteensa hallituskaudelle 2023–2027. Rakennetun ympäristön kokonaisohjauksesta vastaavan ministerin lisäksi organisaatiot peräänkuuluttavat vahvaa sitoutumista vihreää siirtymää tukevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen, ratkaisuja alaa vaivaavaan osaajapulaan sekä investointeja, jotka tukevat kasvua.

  Infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö edustavat 83 prosenttia Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta. Kiinteistö- ja rakentamisala on keskeinen kasvun moottori ja merkittävä työllistäjä. Alan kasvun vauhdittamiseksi on edistettävä markkinaehtoisuutta mahdollistavaa sääntelyä sekä innovaatiorahoitusta, jota voidaan kohdistaa rakennetun ympäristön kehittämiseen.  

  Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin toimitusjohtaja Jyrki Laurikaisen mukaan kasvun edellytyksistä on huolehdittava tulevalla vaalikaudella.  

  ”Suomen asemaa ennustettavana ja houkuttelevana investointiympäristönä ei saa horjuttaa. Kiinteistö- ja rakentamisala on yksi kansantalouden moottoreista, ja seuraavaan hallitukseen tarvitaankin rakennetun ympäristön ministeri toteuttamaan kokonaisvaltaista maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen politiikkaa ja vihreän siirtymän ohjausta”, toteaa Laurikainen.  

  Kira-alan tavoitteissa esitetään, että seuraavalla hallituskaudella on luotava paremmat edellytykset toimiville asuntomarkkinoille: maankäytön suunnittelua on sujuvoitettava ja tehostettava, minkä lisäksi luvitus on saatava nykyistä joustavammaksi.  

  ”Asuntomarkkinan toimivuuden ja asumisen kustannusten keskeinen pullonkaula on se, ettei tarjolla ole tarpeeksi investointikelpoista rakennusoikeutta kasvavilla kaupunkiseuduilla. Toisaalta meillä on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yli miljoona neliömetriä tyhjää toimistotilaa, joka on niin kansantaloudellisesti kuin ilmaston näkökulmasta kestämätöntä”, toteaa Laurikainen.

  Vihreä siirtymä edellyttää TKI-investointeja ja uudenlaista osaamista

  Vihreä siirtymä edellyttää kiinteistö- ja rakennusalalta sekä uudenlaista osaamista että uusia innovaatioita.  

  ”Tulevan hallituksen tulee sitoutua tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen, joka edistää kestävää kasvua ja vihreää siirtymää. Rahoitusta tulee olla saatavilla ja käytettävissä riittävästi myös KIRA-alan TKI-toimintaan ja investointeihin”, jatkaa Laurikainen.  

  Kiinteistö- ja rakentamisalaa on jo vuosia vaivannut osaajapula. Ala työllistää Suomessa 500 000 ihmistä, 20 prosenttia kaikista työllisistä. Alan tavoitteissa esitetään uudistuksia vastaamaan nykyistä tehokkaammin nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Kira-alan koulutukselle on turvattava riittävä rahoitus ja työhön johtavan maahanmuuton tieltä on purettava tarpeettomia esteitä.  

  KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa kirafoorumi.fi

  Lisätietoja: 

  Jyrki Laurikainen 

  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry 

  puh. 0408442573

  15 kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä sekä kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista.  

  Lue lisää uutisiamme