• fi
 • en
 • Kiinteistöalan uutterimmat energiansäästäjät palkittiin

  16.06.2017

  Energiatehokkuussopimusten 20 menestysvuotta ja uuden sopimuskauden käynnistymistä juhlittiin 15.6. Finlandia-talolla. Tilaisuudessa palkittiin energiatehokkuustyössä ansioituneita toimijoita. Kiinteistöalan energiatehokkuustähdiksi kaikkien ansiokasta energiatehokkuustyötä tehneiden joukosta valikoituivat korkeakoulukampusten kiinteistöhallinnointiin erikoistunut Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja vuokra-asuntopalveluja tarjoava Espoon Asunnot Oy.

  Palkitut ovat toteuttaneet erityisen määrätietoisesti lukuisia erilaisia energiatehokkuustoimia, joiden ansiosta he ovat onnistuneet energiankäytön tehostamisessa reilusti yli sopimuksessa asetettujen tavoitteiden. Lisäksi toimijat ovat raportoineet vuosittain kattavasti toimistaan ja niillä saavutetuista säästöistä, mikä on erityisen tärkeää Suomea sitovien EU-tavoitteiden saavuttamisen seurannan kannalta.

  Suomalaisella sisulla ja vapaaehtoisesti jo 20 vuoden ajan

  Vapaaehtoisuuteen pohjautuvat energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää EU:n tiukat velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten piirissä on ollut suuri osa Suomen energiankäytöstä viimeisen 20 vuoden ajan. Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta on kansallinen ylpeydenaihe. Sopimusten avulla olemme saavuttaneet suuria säästöjä ilman lainsäädäntöä.

  Sopimukset ohjaavat toimijoita jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Niihin liittyneet yritykset ja organisaatiot asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Suomessa vuosina 2008–2016 toteutetuilla vapaaehtoisilla energiansäästötoimilla on ennakkotietojen mukaan onnistuttu tehostamaan vuotuista energiankäyttöä yhteensä 15,9 terawattituntia sopimuskauden loppuun mennessä. Syntynyt säästö ylittää kaikkien Suomen yli 1,9 miljoonan kerrostaloasukkaan vuosittaisen lämpöenergiankulutuksen.

  Kiinteistöala kattavasti mukana sopimuksessa

  Kiinteistöalan sopimusosapuoli työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa on RAKLI. Alan toimijat voivat liittyä joko vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS) tai toimitilojen toimenpideohjelmaan (TETS). ”Tämän vuoden alusta käynnistyi sopimuskausi 2017-2025, ja uuteen sopimukseen on liittynyt jo 55 kiinteistöalan organisaatiota. Vielä ehtii hyvin mukaan kansallisiin energiatalkoisiin”, kannustaa VAETS- ja TETS-ohjausryhmien puheenjohtaja Aija Tasa, RAKLIsta.

  Lue lisää palkittujen kiinteistönomistajien energiatehokkuustyöstä:

  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy: Yhteistyö kampuksilla tuo tulosta
  Espoon Asunnot Oy: Järjestelmällinen ote kannattaa energiansäästössä

  Energiatehokkuussopimuksissa mukana laaja joukko toimialoja

  Sopimusten mukaisiin energiankäytön tehostamistavoitteisiin on sitoutunut useita toimialoja. Mukana ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Autoalan keskusliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, RAKLI ry sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry. Valtion puolesta sopimuksista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto. Sopimusten käytännön toimeenpanoa tukee Motiva Oy ja öljyalan sopimuksen osalta Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

  TEMin tiedote: Suomalaisyritykset ja kunnat säästävät energiakuluissa satoja miljoonia vuodessa