• fi
 • en
 • Kiinteistöalan Vuosiseminaari 2016: Suomen markkinoille kiitosta ammattimaisuudesta

  04.11.2016

  Kiinteistöihin hakeutuu nyt paljon rahaa, mikä saattaa olla kaksiteräinenkin miekka. Tämä voi tietää hintatason nousua, mikä on hankalaa etenkin pitkäaikaisten sijoittajien näkökulmasta. Tuottovaatimukset ovat kysynnän kasvun seurauksena laskeneet kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolleen. Taloustilanteeseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja tärkeintä on tunnistaa markkinatilanteeseen vaikuttavat seikat, ja tehdä päätöksiä harkitusti.

  Suomen markkina on erittäin ammattimainen ja kehittynyt, minkä vuoksi se kiinnostaa kansainvälisiä sijoittajia. ”Eurooppalaisittain arvioituna Suomen hintataso on houkutteleva ja vuokrasopimukset verrattain pitkiä”, arvioi Andrew Allen Aberdeen Asset Managementilta. Ulkomailta kohdistuu Suomeen nyt monipuolista kiinnostusta. Sijoitusten pääpaino on pääkaupunkiseudulla, mutta kansainvälisillä toimijoilla on erilaisia strategioita, mikä monipuolistaa kaupankäyntiä, todettiin Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa käydyssä paneelikeskustelussa.

  Tarpeet muuttuvat globaalisti

  Kiinteistöjen käyttäjien tarpeiden muutos on maailmanlaajuisesti erittäin nopeaa. Kaikkialla pohditaan ratkaisua vanhojen, epäkuranttien toimistojen haasteisiin. ”Työn tekemisen tavat ovat pysyvästi muuttuneet ja erilaiset co-working-tilat ovat tällä hetkellä hyvin kysyttyjä. Tottumusten muutos on alkanut jo myös liiketiloissa, joissa esimerkiksi ruokarekkojen tapaiset ilmiöt kehittyvät vahvasti”, Andrew Allen kuvaili. Rakennemuutos on pysyvä ja kiinteistöalan pitää arvioida sen vaikutuksia esimerkiksi tilatarpeiden kasvuun huolella. Nähtävissä olevia trendejä ovat kaupungistuminen sekä asuin- ja logistiikkakiinteistöjen kiinnostavuus sijoituskohteena.

  Vastuullinen sijoittaja hajauttaa

  Ilmarisen sijoitusstrategiasta kertoi Timo Ritakallio.”Taloudellinen ympäristö on nyt haastava, mikä nostaa kustannustehokkuuden ja kokonaistuloksen merkitystä, kun pitkän tähtäimen sijoituspäätöksiä tehdään”, Ritakallio sanoi. Hän arvioi tulevaisuudessa Ilmarisen kotimaisten kiinteistösijoitusten absoluuttisen määrän kasvavan, vaikka niiden suhteellinen osuus laskeekin. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa vastuullinen ja turvallisuushakuinen sijoittaja hajauttaa omistuksiaan eri markkinoilla ja erityyppisiin tuotteisiin. ”Oman henkilöstön osaamisen keskitämme ydinsijoituksiin, ja kansainvälisesti haemme tukea paikallisilta asiantuntijoilta. Toteutamme myös joint ventures -ratkaisuja kohteissa, jotka eivät ole ydinosaamistamme”, Timo Ritakallio kertoi.

  Keskuspankeilta uusia rahoitusmalleja

  Euroopan keskuspankin Corporate Sectore Purchase Programmesta kertoi Samuli Koivisto. Haastavassa ja totutusta poikkeavassa tilanteessa keskuspankit ovat alkaneet etsiä uusia keinoja vakauttaa markkinatilannetta. Yksi näistä on Asset Purchase Programmet, joista yksi CSPP on. ”Maaliskuussa julkaistun ohjelman vaikutukset ovat olleet isommat kuin osattiin odottaa. Uusi rahoitusmuoto on kiinnostanut yrityksiä ja niiden luottamus taloustilanteeseen on parantunut”, totesi Samuli Koivisto tyytyväisenä. Suomen Pankki on yksi niistä kuudesta keskuspankista, jotka on valittu tekemään ostoja CSPP:hen. Eri pankkien vastuualueet on määritelty maantieteellisesti ja CSPP on tehnyt joukkovelkakirjakauppoja jo liki 900 miljoonalla eurolla.