• fi
 • en
 • Kiristyksiä rakennustyömaiden kvartsipölyntorjuntaan

  Rakennustyömaiden pölyntorjuntaan liittyvää lainsäädäntöä on kiristetty vuoden 2020 alussa. Erityisesti tämä koskee työtä, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle eli kvartsipölylle. Työmenetelmä luetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi työmenetelmäksi. Talonrakennustyömaalla kvartsipölyä syntyy tyypillisesti purkutöissä sekä materiaalien työstön ja hionnan seurauksena. 

  Rakennuttajan on laatimassaan turvallisuusasiakirjassa edellytettävä pölyhaittojen minimointia rakennustyömaan pölyntorjunnalla. Oleellista on vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin perustuva pölyntorjuntatoimien suunnittelu ja toteutus sekä sen seuranta.

  Pölyntorjuntasuunnitelmassa esitettäviä asioita ovat mm.:

  • miten pölyhaitta poistetaan tai estetään
  • tekniset suojaustoimenpiteet
  • pölyn hallintakeinot ja pölyn kulkeutumisen estäminen
  • pölyävien työvaiheiden aikainen osastointi ja työalueiden merkintä
  • käytettävät henkilösuojaimet
  • siivouskäytännöt
  • työntekijöiden osaamisen varmistaminen

  Päätoteuttaja päivittää ja tarkentaa laatimaansa pölyntorjuntasuunnitelmaa hankkeen edetessä tarpeen mukaan. Kun kattavalla pölyntorjuntasuunnitelmalla pystytään osoittamaan ja sen toteutumisen valvonnalla varmistetaan, ettei työpaikalla esiinny terveydelle haitallisia määriä pölyä, mittauksia ei tarvitse tehdä.

  Lisää aiheesta työsuojeluhallinnon nettisivuilla: https://www.tyosuojelu.fi/-/syopavaaran-torjunta-rakennusalalla-uuden-asetuksen-myota

  Lisätietoja:
  Mikko Somersalmi 040 720 7645 mikko.somersalmi@rakli.fi
  Juho Kess 050 534 3955 juho.kess@rakli.fi