• fi
 • en
 • KTI Markkinakatsaus ja RAKLI-KTI Toimitilabarometri: Kiinteistömarkkinat toipuvat koronasta, mutta eivät palaudu entiselleen

  Talouden nopea elpyminen ja elämän palautuminen lähemmäs normaaliaikoja näkyy kiinteistömarkkinoilla. Kiinteistökauppaa käydään vilkkaasti, rakentamisen volyymit ovat korkeita, vuokra-asuntokysyntä vahvistuu ja toimitilavuokramarkkinoillekin odotellaan elpymistä.

  Moni asia on kuitenkin kiinteistömarkkinoillakin toisin kuin ennen pandemiaa. Yritysten tilankäyttö ja ihmisten kulutustottumukset muuttuvat, mutta pidemmän aikavälin vaikutusten arviointi etenkin toimitilojen kysyntään on toistaiseksi liian varhaista. Vakaimpien vuokranäkymien asunto- ja yhteiskuntakiinteistöjen suosio sijoitusmarkkinoilla vahvistuu edelleen.  

  Kiinteistökauppojen volyymi 4,7 miljardia euroa

  Kuluvan vuoden tammi-syyskuun kiinteistökauppavolyymi nousi 4,7 miljardiin euroon eli noin puoli miljardia euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammaksi. Kiinteistökauppavolyymi on lähes samalla tasolla kuin ennen koronaa vuoden 2019 tammi-syyskuussa. Asuntokiinteistöt ovat kuluvan vuoden vaihdetuin kiinteistösektori 37 prosentin osuudella kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaiskauppavolyymistä. Myös hyvälaatuisten toimistokiinteistöjen suosio sijoitusmarkkinoilla säilyy vahvana. Niiden osuus kokonaisvolyymistä lähentelee kolmannesta.

  Tuottovaatimukset lyövät ennätyksiä

  Lokakuussa toteutetussa RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa kiinteistöalan ammattilaisten näkemykset kiinteistösijoitusten nettotuottovaatimuksista jatkoivat laskuaan. Helsingin keskustan prime-toimiston tuottovaade noteerattiin nyt 3,6 prosenttiin, ja hyvälaatuisen helsinkiläisen asuntokiinteistön tuottovaatimus vajosi peräti 3,2 prosentin alapuolelle. Myös liikekiinteistöjen tuottovaateissa nähtiin selkeä notkahdus, mutta Helsingin keskustan toimisto- ja liikekiinteistön välinen tuottovaade-ero pysyi korkeana, lähes 0,8 prosenttiyksikössä.

  Toimistovuokramarkkinoilla hiljaista

  Toimistovuokramarkkinoita leimaa epävarmuus yritysten miettiessä tulevia työskentelymallejaan. Uusia vuokrasopimuksia on KTI:n toimitilavuokraseurannassa alkanut korona-aikana poikkeuksellisen vähän, mutta vähäinen kysyntä on kohdistunut pääosin laadukkaisiin tiloihin.

  Kuluvan vuoden maalis-elokuussa Helsingin keskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaava KTI:n vuokraindeksi nousi 1,9 prosenttia verrattuna edelliseen puolivuotisjaksoon ja peräti 4,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tyhjän toimistotilan määrä on kuitenkin ydinkeskustassakin noussut merkittävästi. RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa arvio Helsingin keskustan hyvälaatuisen toimistotilan neliövuokrasta on pysynyt 37 eurossa koko pandemia-ajan, kun taas muilla alueilla vuokrissa nähdään laskupaineita.

  Liiketilakysyntä elpyy, mutta vuokrissa laskupaineita

  Liiketilojen kysyntä on osin elpymässä toimistoja nopeammin, kun rajoituksia vähennetään ja yksityisen kulutuksen koronapatoumat purkautuvat. Liiketilojen käyttöasteet ovat pitäneet pintansa läpi korona-ajan, mutta vuokratasoissa on laskupaineita, kun perinteiset isot toimialat, etenkin muoti ja asusteet, vähentävät tilankäyttöään. RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa liiketilavuokrien kehitysodotukset olivat kaikilla alueilla laskusuuntaisia, mutta muutamaan edelliseen kyselyyn verrattuna selkeästi vähemmän negatiivisia. 

  Asuntovuokramarkkinoilla kysyntä kasvussa, mutta tarjonnan kasvu hillitsee vuokrien nousua

  Vuokra-asuntorakentaminen pysyy vilkkaana. KTI:n seurannassa pääkaupunkiseudulle oli syyskuun lopun tilanteessa rakenteilla ennätysmäärä, yli 13 000 uutta vuokra-asuntoa kokonaan vuokrakäyttöön tulevissa rakennuksissa. Kuluvana vuonna asuntoja on valmistumassa lähes 7000, mikä ylittää viime vuonna tehdyn edellisen ennätyksen lähes 1500 asunnolla.

  Tarjonnan nopea kasvu ja koronan myötä vaimentunut kysyntä hillitsevät vuokrien nousua. KTI:n pääkaupunkiseudun uusia vuokrasopimuksia kuvaava indeksi pysyi syyskuun 2020 ja 2021 välisenä aikana lähes ennallaan. Korona-aikana vuokrien nousu on ollut muissa suurissa kaupungeissa, etenkin Tampereella ja Turussa, selkeästi pääkaupunkiseutua vahvempaa.

  Lisätietoja:
  Hanna Kaleva, KTI, 040 5555 269
  Mikko Östring, RAKLI: 050 3018 933