• fi
 • en
 • Kynät pois: Kiinteistönomistuksessa ja rakennuttamisessa yli 14 miljoonan euron vuosisäästöt sähköisellä allekirjoittamisella

  17.09.2021

  Vaikuttavuudeltaan yli 100 miljoonan euron toimenpiteitä pidetään kansantaloudellisesti merkittävinä. Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisen #kynätpois-haastekampanjan mukaan ala voisi säästää vuosittain yli 300 miljoonaa euroa allekirjoittamalla asiakirjat sähköisesti. Summa vastaa noin 50 prosenttia toimialan vuosittaisesta TKI-budjetista. 

  Haastekampanjan konservatiivisimmankin arvion mukaan kiinteistönomistuksen toimialalla ja rakennuttamisessa mahdolliset säästöt olisivat yli 14 miljoonan euron, 334 tuhannen työtunnin ja 400 tuhannen paperiarkin luokkaa. Useat yritykset, mukaan lukien Kojamo, HUS Kiinteistöt, VAV Asunnot Oy, JLL Suomi ja Vahanen-yhtiöt ottivat haasteen innolla vastaan.  

  “Olemme jo tehostaneet toimintaamme merkittävästi digitaalisin työkaluin talon sisällä. Sähköinen allekirjoitus on meillä globaalisti käytössä, mikä osaltaan tehostaa ja sujuvoittaa yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa” kertovat JLL:n Head of Development and Design Tomi Tiainen ja Head of Research and Development Joonas Ujanen. “Vuositasolla säästämme arviolta yli 100 000 euroa prosessien nopeutuessa sähköisten työnkulkujen avulla”, toteaa HUS Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi. 

  “Toimialan yhteisen digihaasteen tavoitteena on varmistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit, sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on tietysti myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Pieneltäkin tuntuva toimenpide voi olla kokonaisvaikutuksiltaan merkittävä, kuten arviot osoittavat. Kestävää digitalisaatiota tavoiteltaessa on tärkeää tuoda digitalisaation vaikutukset koko yhteiskunnan kannalta esiin”, Rakli ry:n toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen toteaa

  Haastekampanja kannusti toimialaa tehostamaan toimintaansa siirtymällä sähköiseen allekirjoittamiseen. Haasteessa haluttiin tuoda esiin organisaatiokohtaisia taloudellisia ja ajallisia säästöjä sekä positiivisia ympäristövaikutuksia. Kampanjan päätteeksi KPMG selvitti toimenpiteen kansallisen vaikuttavuuden.  

  Kampanjassa lanseerattiin myös asuntolainalaskurista innoituksensa saanut helppokäyttöinen laskuri. Sen avulla jokainen organisaatio pystyy laskemaan sähköisen allekirjoittamisen hyödyt omalta osaltaan. Laskuri löytyy osoitteesta kynatpois.fi

  Kynätpois-haasteen mahdollistivat: Rakennusteollisuus RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Isännöintiliitto, Kiinteistötyönantajat, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, Rakennustietosäätiö RTS, sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Kiinteistöliitto. Ympäristöministeriö tilasi kampanjan valmistelun ja kampanja on saanut myös tukea Kiinteistöalan koulutussäätiöltä. Haastekampanjan toteutti KIRAHub. Vastuu Group Oy:n SignSpace toimi kampanjan kumppanina.