• fi
 • en
 • Lähde mukaan torjumaan sähköpulaa!

  Riski sähköpulaan joutumisesta on tulevana talvena kasvanut, sillä kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulututusta.

  Sähköpulan torjumiseksi Fingrid on kehittänyt sähköjärjestelmän tuki -menettelyn, johon liittymällä yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat auttaa sähköpulan välttämisessä. Mukana Raklin jäsenistä ovat muun muassa SOK, Vaasan kaupunki sekä Senaatti-kiinteistöt. Toimintamenettely otettiin käyttöön joulukuun alusta lähtien ja siihen liittyminen on vapaaehtoista. Mukaan odotetaan edelleen lisää toimijoita.

  Rakli kannustaa jäseniään liittymään mukaan menettelyyn.

  ”Sähköpulan uhatessa S-ryhmä saa Fingridiltä ennakkovaroituksen ja sitoutuu joustamaan lisätoimin, kuten ottamaan kiinteistökohtaisia varavoimakoneita tilapäiseen käyttöön sekä käyttämään suuritehoisia laitteita porrastaen. Tällaisia ovat esimerkiksi ravintoloiden ja myymälöiden grillit ja uunit. Jokainen kilowatti merkitsee yhteisissä energiansäästötalkoissa. Etsimme omalta osaltamme keinoja vastata tulevan kauden sähköpiikkeihin ja vähentää näin sähköverkon kuormitusta. Toivomme, että yhteisillä talkoilla katkot voitaisiin välttää”, sanoo energiaohjauksen päällikkö Matti Loukkola S-ryhmästä.

  Monet alan toimijat ovat tehneet syksystä lähtien energiansäästötoimia, joten menettelyyn mukaan lähteminen on luonteva osa tätä jatkumoa.

  ”Käynnistimme alkusyksystä energiansäästöohjelman, jossa toteutetaan laajasti erityyppisiä energiansäästötoimenpiteitä valtion kiinteistöissä. Ohjelman yhtenä päätavoitteena on tukea sähkön riittävyyttä kuluvan talven energiakriisissä. Lisäämme teknisiä mahdollisuuksia kulutusjoustoon, jotta pystymme nopeasti pudottamaan talotekniikan sähkönkulutusta. Lisäksi erityisesti Puolustuskiinteistöjen kohteissa käytetään sähköpulan uhatessa varavoimaa, kertoo Senaatti-konsernin energiansäästöohjelman johtaja Sanna Jääskeläinen.

  Fingridin mukaan marraskuun loppuun mennessä menettelyyn oli ilmoittautunut kymmenkunta toimijaa, joiden yhteenlaskettu enimmäisjoustokyky on noin 200 MW. Kaupungeista mukana menettelyssä on muun muassa Vaasan kaupunki.

  ”Pitkin syksyä olemme Vaasassa tehneet sähkönsäästötoimia, kuten alentaneet lämpötiloja asteella tai puolellatoista niissä kiinteistöissä, missä se on mahdollista. Myös valaistukseen on kiinnitetty huomiota, ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa on käyty yhdessä läpi toimia, joilla sähkönkulutusta voidaan pienentää. Jos sähköpulan uhka nousee, niin valmistaudumme esimerkiksi säätämään ilmanvaihtoa ja katuvalaistusta. Pienilläkin teoilla voi olla iso vaikutus”, toteaa kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala Vaasan kaupungilta.

  Myös Ilmarinen on mukana niin Fingridin menettelyssä kuin Astetta alemmas -kampanjassa.

  ”Vastuullisena toimijana, isona rakennuttajana ja vuokranantajana olemme ilman muuta mukana sähköjärjestelmän tuki -menettelyssä. Haluamme olla mukana varmistamassa, että koteihin, yrityksiin ja laitoksiin riittää sähköä. Omistamme noin 130 kiinteistöä: asuintaloja, toimistorakennuksia ja varastoja. Tämä on luonnollista jatkoa syksyn toimille, sillä lähdimme mukaan myös Astetta alemmas -kampanjaan ja annoimme vuokralaisillemme ja työntekijöillemme energiansäästövinkkejä”, Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen sanoo.

  Sähköjärjestelmän tuki -menettely toimii seuraavasti: 

  1) Fingrid lähettää varautumispyynnön tekstiviestillä etukäteen määritetyille kohteille kiristyvässä tehotilanteessa tai tilanteessa, jossa sähköpula on mahdollinen* 

  2) Fingrid lähettää aktivointipyynnön tekstiviestillä, kun sähköpulan riski on suuri 

  3) Vastaanottaja toteuttaa kulutusjoustoa tai käynnistää varavoimaa mahdollisuuksiensa mukaan välittömästi, tästä ei erillistä kuittausta Fingridille 

  4) Fingrid seuraa järjestelmän tilan kehittymistä ja lähettää tekstiviestin, kun kulutusjoustot ja varavoiman ajot voi päättää 

  * yllättävässä, häiriön seurauksena syntyvässä sähköpulassa erillistä varautumispyyntöä ei välttämättä ehditä lähettämään. 

  Fingridin tiedote >
  Ilmoittautumisohjeet >