• fi
 • en
 • Lean-rakentamisen hyödyt tulevat esiin työmaakierroksilla

  Raklin lean-rakennuttamisen verkosto vieraili helmikuussa Hoasin viihtyvyyskorjaustyömaalla Helsingin Viikissä. Tilaisuudessa syvennyttiin tahtituotantoon ja sen soveltuvuuteen peruskorjaushankkeessa, jonka päämääränä on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen, asukaskokemuksen laadun lisääminen ja asukashaitan minimoiminen. Rakli haluaa edistää lean-rakentamista, sillä sen tehokkaat prosessit tarjoavat entistä suuremmat mahdollisuudet arvon maksimointiin sekä työn laadun ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

  Hoasin viihtyvyyskorjauskonseptin tavoitteena on toteuttaa 20–25 vuotta vanhoille kohteille tehtävä peruskorjaus perinteisiä projektitoteutusmalleja kustannustehokkaammin ja asukaslähtöisemmin. Lean-rakentamisen periaatteita noudattelevassa viihtyvyyskorjauskonseptissa koko asunnon ilme uusitaan kohteesta riippuen 5–8 työpäivän aikana. Korjaukset keskitetään tutkitusti eniten asumisen viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten lattioihin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja porraskäytäviin. Viihtyvyyskorjauksen keskeinen päämäärä on asukashaitan minimoiminen. Asunnosta ei tarvitse muuttaa remontin ajaksi pois, mutta päivisin töiden aikaan asunnossa ei voi oleskella.

  Projekti etenee tahtiaikataululla, ja työ toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti tarkoin suunniteltuja työvaiheita noudattaen. Asukashaitan minimoiminen ja tahtiaikataulussa pysyminen edellyttää kumppaneilta erityisosaamista, sitoutumista, asiakaspalvelulähtöisyyttä ja kattavaa asukastiedottamista.   

  ”Käytännössä kaikki toteuttamamme korjausrakentaminen on enemmän tai vähemmän lean-rakentamista. Näemme, että yhteistoiminnallisilla malleilla saadaan parempaa laatua, koska urakoitsija ja tekijät ovat sitoutuneempia projektin lopputulokseen. Toisaalta näemme myös, että vastakkainasettelu tilaajan ja urakoitsijan välillä on vähäisempää, jolloin hommaa pystytään viemään tehokkaasti yhdessä eteenpäin”, Hoasin rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen arvioi.

  Hoasin ensimmäiset viihtyvyyskorjaukset toteutettiin vuonna 2015, ja vuoden 2022 loppuun mennessä Hoas on korjannut viihtyvyyskorjausmallilla yli 1300 asuntoa. Viihtyvyyskorjauskonsepti on sellaisenaan sovellettavissa erityyppisiin kohteisiin ja korjauksiin, paitsi linjasaneerauksen kaltaisiin perusparannuksiin.

  ”Olemme aloittaneet korjausrakentamisen puolella tietoisen kehittämistyön, jonka hyväksi koettuja malleja haluamme pikkuhiljaa viedä myös uudistuotantoon. Hoasin tavoitteena on olla strateginen rakennuttamisen edelläkävijä”, Pääkkönen toteaa.

  Työmaakierrokselle osallistui reilu parikymmentä rakennuttamisen ja asumisen asiantuntijaa eri organisaatioista. Työmaakierrokset ovat olleet jäsenistön keskuudessa suosittuja, ja vierailu keräsi jälleen kiitosta antoisasta esittelystä ja ajatustenvaihdosta.

  Arvon maksimointia tehokkailla prosesseilla

  Raklin lean-rakennuttamisen verkosto on tehnyt vastaavanlaisia vierailuja Finavian, Ylvan ja Helsingin yliopiston työmaille. Vierailujen tarkoitus on keskustella ja vaihtaa kokemuksia lean-rakentamisen parhaista käytännöistä sekä päästä näkemään, miten leania on toteutettu eri työmailla käytännössä.

  ”Lean-rakentamisen ytimessä on ajatus yhteistoiminnallisesta, ihmisiä kunnioittavasta tekemisestä. Toiminta tehostuu, kun ihminen tietää, mitä hän on tekemässä, osaa sen, mitä pitää tehdä ja on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lean-rakentamisessa haetaan virtaustehokkuutta resurssitehokkuuden sijaan”, Raklin kehityspäällikkö Marika Latvala avaa lean-rakentamisen filosofiaa.

  Lean-rakentamisessa huomio kiinnitetään tilaajalle ja käyttäjälle tuotettavaan arvoon. Latvalan mukaan arvoa luodaan yhdessä saumattomalla yhteistyöllä ja samalla puolestaan pyritään vähentämään hukkaa eli sellaista työtä, joka ei tuota arvoa kenellekään.

  ”Rakli haluaa edistää lean-rakentamista, sillä tehokkaat prosessit maksimoivat tilaajille ja käyttäjille tuottamansa arvon. Samalla uskomme, että se tarjoaa entistä suuremmat mahdollisuudet parantaa esimerkiksi työn laatua ja työhyvinvointia”, Latvala toteaa.

  Raklin jäsenillä on mahdollisuus päästä keväällä vielä yhdelle lean-rakentamiseen keskittyvälle työmaakierrokselle. Toukokuussa Rakli järjestää myös teemaan liittyvän aamukahvitilaisuuden. Tarkemmat lisätiedot päivittyvät tapahtumakalenteriin.

  Lue lisää uutisiamme