• fi
 • en
 • Mia Toivanen KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajaksi 

  23.11.2022

  Hallintotieteiden tohtori Mia Toivanen on nimetty KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajaksi kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2023 alkaen. Toivanen siirtyy ohjelmajohtajan tehtävään Owal Group Oy:stä, missä hän on osakkaana vastannut kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämishankkeiden tuesta ja arvioinneista. 

  Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi) toimijat laativat viime vuonna yhteisen arvolupauksen ja siihen perustuvan KIRA-kasvuohjelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa alan kehittämistä vihreän siirtymän, tuotannollisen tehokkuuden sekä koko elinkaaren läpäisevän arvonluonnin osalta. Ohjelma on luotu kehityksen tiekartaksi ja perustaksi kaikille alan toimijoille.  

  – On hienoa saada innostunut ja kokenut tekijä viemään kasvuohjelmaa eteenpäin. Toimialan tavoitteellinen kehittäminen ja kasvu vaatii panostuksia, ja olemme alana sitoutuneet kasvuohjelman kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Vihreän siirtymän lisäksi näemme tärkeänä sen, että arvoa luodaan läpi elinkaaren. Näin huolehdimme siitä, että kansantaloudellekin tärkeän alan moottori pysyy kunnossa, toteaa kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.  

  Mia Toivasella on merkittävää kokemusta eri ekosysteemien ja verkostojen kehittämisestä sekä KIRA-alan toimijoiden kanssa yhteistyössä toimisesta. Tästä osaamisesta ja alan toimijoiden tuntemuksesta on merkittävää hyötyä KIRA-kasvuohjelman edistämisessä. Toivanen tulee KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajana vastaamaan kasvuohjelman kokonaisuudesta ja sen tavoitteiden edistämisestä. 

  – KIRA-alan uudistuminen edellyttää ennakkoluulotonta ja läpileikkaavaa yhteistyötä eri toimijoiden, myös alan ulkopuolisten kanssa digitalisaatiota hyödyntäen. Tehtävä vaatii eri toimijaryhmien ja verkostojen mukaan saamista ja sitoutumista, mikä syntyy vain osoittamalla yhteistyön hyödyt, kertoo Mia Toivanen KIRA-kasvuohjelman tavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä. 

  Lisätietoa:  

  Toimitusjohtaja Aleksi Randell, KIRA-Foorumin johtoryhmän puheenjohtaja, puh. 0400 500 822 
  Kehitysjohtaja Antti Aaltonen, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 514 3626 
  Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, puh. 040 844 2573

  *** 

  KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. 

  KIRA-kasvuohjelma on KIRA-foorumin toimijoiden yhdessä laatima kasvuohjelman, jonka tarkoituksena on edistää toimialan tavoitteellista kehittämistä ja kasvua. Ohjelman lupaus on toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö vuonna 2030.