• fi
 • en
 • Miten luodaan turvallinen kaupan toimintaympäristö?

  13.02.2018

  Turvallisuuskulttuurin merkitys kauppakeskusympäristössä on korostunut, jonka vuoksi on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota turvallisuusjohtamisen eri osa-alueisiin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten uudet teknologiat voivat edistää turvallisuuskulttuurin toteutumista? Helmikuun Aamukahvi Annankadulla -tilaisuudessa näistä olivat kertomassa Safe Shopping Centres -yrityksen toimitusjohtaja Erik Ensgtrand ja Noccelan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Emma Peltonen.

  Safe Shopping Centres -yrityksen toimitusjohtaja Erik Engstrand peräänkuulutti standardisoidun riskiarvioinnin tekemistä, joka luo laajemman viitekehyksen turvallisuusjohtamiselle kauppakeskusympäristössä. ”Sijoittajat ovat kiinnostuneita siitä, miten kauppakeskukset huolehtivat turvallisuudesta ja tätä kautta myös brändistä. Turvallisuusasioiden pitää olla osa johtamista ja odottamattomiin tilanteisiin on pystyttävä vastaamaan nopeasti”, totesi Engstrand.

  Erilaiset tapahtumat ja konsertit, jotka vetävät isoja massoja, ovat nykyisin kauppakeskuksissa arkipäivää, mutta myös varkaudet ja vandalismi ovat kasvaneet. Engstrand kehottikin jakamaan kokemuksia muiden alan toimijoiden kesken, sillä turvallisuuteen panostaminen on kaikkien etu. ”On tärkeää ymmärtää millaisia riskejä on olemassa ja millainen toimintaympäristö on turvallisuuden näkökulmasta. Erilaisia tilanteita on hyvä harjoitella myös vuokralaisten kanssa”, Engstrand korostaa.

  Engstrandin mukaan varsinkin pohjoismaissa on tyypillistä, että olemme turvallisuusorientoituneita, mutta emme ehkä ole aivan tietoisia siitä mistä omistajan vastuu alkaa ja mihin vartiointiyrityksen vastuu päättyy.

  Kaupan ympäristön turvallisuutta edesauttaa nykyisin myös uudet teknologiat, kuten tuotesuojaus, jonka parissa myös turkulainen yritys Noccela toimii. Noccelan tuotesuojausjärjestelmä antaa sisätilapaikannuksen avulla reaaliaikaista tietoa kaupassa tapahtuvista varkausyrityksistä. Emma Peltosen mukaan heidän kehittämänsä varashälytin pienentää varkauksista aiheutuvaa hävikkiä.

  ”Varkaat ovat nykyisin entistä kekseliäämpiä, ja siksi on tullut tarve saada markkinoille perinteistä tuotesuojausta tehokkaampia tuotteita. Järjestelmämme huomaa heti, jos joku käyttää esimerkiksi foliota tai magneettia tuotteiden varastamiseksi”, Peltola jatkaa. Älykkään tuotesuojauksen etuja on muun muassa se, että ne on mahdollistaa toteuttaa ilman muutoksia fyysisiin rakenteisiin.