• fi
 • en
 • Monisukupolvinen asuinkortteli kiinnosti Ranta-Kartanon tulosseminaarissa

  15.03.2019

  Monisukupolvinen ja vähähiilinen asuinkortteli palveluineen innosti osapuolia keksimään mielenkiintoisia ratkaisuja Lahdessa Ranta-Kartanon alueella. RAKLI on yhdessä toimeksiantajien kanssa kehittänyt erilaisia ratkaisuja tukemaan vähähiilistä monisukupolvista asuinkorttelin konseptia. Tukena tähän on käytetty klinikkatoimintaa, josta saadaan suosituksia samanlaisiin hankkeisiin.

  RAKLI on toteuttanut syksyn 2018 aikana Lahden Ranta-Kartano elämänkaari -hankeklinikan, joka koostui yhteensä viidestä työpajasta sekä tulosseminaarista, joka järjestettiin maaliskuun puolessavälissä. Päätoimeksiantajina klinikalla ovat olleet Lahden kaupunki, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr (LVAS), Avain Yhtiöt Oy/Avain Asumisoikeus Oy/Avain Rakennuttaja Oy sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

  Klinikan tavoitteena oli luoda edellytykset Ranta-Kartanon vähähiilisen monisukupolvisen asuinkorttelin konseptin toteuttamiselle. Työskentelyn näkökulmiksi valittiin toimiva palvelukonsepti ja pysäköintiratkaisut sekä hyvinvointikorttelin palveluiden laajempi hyödyntämismahdollisuus Ranta-Kartanon alueella. Lisäksi tavoitteena oli luoda edellytykset laajemmin sovellettavissa olevalle konseptille ja pelisäännöille vastaavien hankkeiden toteuttamiseksi. Marika Latvala RAKLIsta kertoikin olevansa tyytyväinen siitä, että tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan.

  Klinikasta saatiin tulokseksi Case Ranta-Kartanon avulla yhteisten tavoitteiden asetanta -prosessi, jota voidaan hyödyntää vastaavissa hankkeissa. Toimenpiteet on pilkottu pienempiin osiin, ja kun ne on ratkaisu ja sovittu, voidaan siirtyä hankesuunnitteluun, suunnitteluun ja rakennuttamiseen. ”Tulokset antavat klinikkaprosessin mukaisesti yhteisen hyvän, joka on tässä tapauksessa yllä mainitun prosessin luominen. Saimme tavan, jota voidaan hyödyntää vastaavissa hankkeissa. Näin saadaan myös yhteiset tavoitteet kaikille osapuolille”, Latvala totesi.

  Klinikasta nousi esille suosituksia vastaavanlaisiin hankkeisiin. Erityisesti yhteistyön koordinoinnin ja hankkeen organisoinnin tärkeys haluttiin nostaa esille. Esimerkiksi hankejohtajan ja ohjausryhmän nimeäminen tulee tehdä heti hankkeen alussa, jotta kokonaisuus pysyy kasassa. Lisää suosituksia voi lukea klinikan loppuraportista, joka valmistuu maaliskuun aikana ja on nähtävillä RAKLIn sivuilla.

  Ranta-Kartanon alueen suunnittelu harppoo eteenpäin

  Lahden kaupungin projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen kuvaili Ranta-Kartanon aluetta puuttuvaksi palaseksi ydinkeskustan, torin ympäristön sekä Vesijärven ranta-alueen välillä. Jakosen mukaan paikka on sijainniltaan erinomainen rakentaa uutta kaupunginosaa.

  Kaupungin tavoitteena Ranta-Kartanon alueelle on mahdollistaa monipuolinen asuntotarjonta ja palvelut, puistomainen kävely- ja pyöräilyalue, ydinkeskustan yhdistäminen ranta-alueeseen sekä ympäristöystävälliset luonnonmukaiset ratkaisut. Helpottaakseen tulevaisuuden rakentamista Ranta-Kartanon alueella onkin käsitteillä kaavamuutosehdotukset kahdesta alueesta.

  Ranta-Kartanon elämänkaari -kortteliin tulee kolmentyyppistä ARA-rahoitteista asumista: senioriasuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Lahden vanhusten asuntosäätiöstä sekä toimitusjohtaja Maarit Toveri Avain Asumisoikeudesta kuvasivat yhdessä Ranta-Kartanon monisukupolvisenkorttelin tulevaisuutta päätösseminaarissa. Heillä on yhteinen tavoite muuttaa ikääntyneiden asumisympäristöä niin, että kotona asuminen on turvallista. Sanna Mäkinen korostaa, että ikääntyneillä pitää olla koti, jota ei tarvitse kunnon heikentyessä vaihtaa. Maarit Toveri puolestaan avasi asukaskyselyn tuloksia, jossa kysyttiin muun muassa monisukupolvisen korttelin tarpeita ja toiveita. Esille nousi, että sen pitäisi jouhevasti sopia kaikille käyttäjille eli kaikki asukkaat tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

  Projektijohtaja Hannu Mäntyharju Kinos Property Investmentiltä valotti Ranta-Kartanon alueelle suunniteltavaa hotelli- ja uintikorttelia. ”Tavoitteena on saada myös muita kuin alueen asukkaita löytämään alueen mahdollisuudet ja kattavat palvelut. Olemme myös pyrkineet yhdessä miettimään energian säästöä. Pohdinnassa on ollut, esimerkiksi aurinkoenergia ja allasveden ottaminen hyötykäyttöön”, kertoi Mäntyharju.

  Skanskalla on rakenteilla alueella kortteliosuus, jossa tulee olemaan esimerkiksi seniorikoteja sekä monipuolisia palveluita kuten ravintola ja kuntosali. ”Ranta-Kartanon alue sijaitsee viihtyisällä paikalla, joka antaa edellytykset monenlaiseen toimintaan. Se myös mahdollistaa elämänkaarikorttelin osana alueen muuta asumista”, totesi yksikönjohtaja Jarkko Koskipalo Skanska Talonrakennuksesta puheenvuorossaan.