• fi
 • en
 • Nappaa ammattimaisten kiinteistönomistajien energiatehokkuusvinkit

  Energiakriisin uhatessa tarve vaikuttaville ja nopeasti käyttöön otettaville energiansäästötoimille kiinteistöissä on kiireellinen. Keinot, jotka voidaan ottaa käyttöön jo nyt, liittyvät erityisesti kiinteistöissä sijaitsevien järjestelmien toiminnan optimointiin ja toiminta-aikojen varmistamiseen.

  Ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat toteuttaneet sekä välittömästi vaikuttavia energiatehokkuustoimia että laajempia energiasaneerauksia jo pitkän aikaa osana vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia.

  Toimenpiteiden lisäksi on hyvä pohtia, miten kulutusta voisi siirtää huippukulutuksen ajankohdilta – eli arkipäivisin aamulla noin kahdeksasta kymmeneen ja illalla noin viidestä yhdeksään – vuorokauden muille tunneille tasaamaan kulutuspiikkejä.

  Katso tästä listasta, onko omassa kiinteistössäsi käytössä jo nämä energiaa säästävät keinot. Huomioithan, että keinoja on tarkasteltava suhteessa säädöksiin sekä kiinteistöjen yksilöllisiin ominaisuuksiin.

  Asuinkiinteistöt:

  Lämmitysjärjestelmät
  Lämpötilatasojen tarkastelu sekä asuinhuoneistoissa että muissa tiloissa:

  • huoneistojen lämpötilojen tasaaminen lämmitysjärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden kautta yhdistettynä mahdolliseen lämpötilatasojen laskemiseen
  • autohallin ja muiden yhteistilojen lämpötilojen mahdollinen laskeminen
  • lämpöpumppujen ajaminen suhteessa tarpeeseen ja energianhintaan

  Ilmanvaihtojärjestelmä
  Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastaminen vastaamaan käyttöä:

  • IV-koneiden ohjelmoinnin ja aikaohjelmien tarkastaminen
  • IV-koneiden tehon puolitus, mikäli sisäilmaolosuhteiden osalta mahdollista

  Käyttövesijärjestelmä
  Veden kulutuksen ja veden lämmitykseen kuluvan energian vähentäminen:

  • vesikalustevirtaamien rajoittaminen
  • verkoston painetason alentaminen
  • lämpimän käyttöveden lämpötilan alentaminen asetusten sallimissa rajoissa

  Valaistus
  Valaistuksen energiansäästö määrään ja ohjaukseen vaikuttamalla:

  • yleisten tilojen valaistuksen tason ja ohjausarvojen tarkastaminen
  • kellarikerrosten porrasvaloautomaatin viipeen laskeminen
  • ulkovalaistuksen ohjausarvojen muutokset (lux-rajat)

  Rakenteet
  Rakennuksen tiiviyteen ja lämpöhukkiin vaikuttaminen:

  • parvekeovien tiivistäminen
  • asuntojen ulko-ovien tarkistaminen ja tiivistäminen

  Energiansäästöpalvelut
  Energiansäästöpotentiaalin ja rakennuksen taloteknisten järjestelmien optimaalisen toiminnan kartoittaminen asiantuntijoilla. Palveluissa hyödynnetään usein järjestelmien valvontaa verkkoyhteyksien kautta.

  Muita

  • Saunavuorojen kartoitus ja talosaunojen aikaohjauksien muutokset
  • Sulanapitolämmityksien tarpeellisuuden tarkastelu, mm. räystäät

  Toimitilakiinteistöt:

  Lämmitysjärjestelmä
  Kiinteistön lämpötiloihin ja lämmitysjärjestelmän toimintaan vaikuttaminen:

  • sisälämpötilan muutokset
  • lämmitysverkoston asetusarvo ja säätökäyrämuutokset
  • käyttäjän poikkeusmahdollisuuden muuttaminen yhteistyössä käytön kanssa
  • lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikaisen käytön esto
  • kiertovesipumppujen käyntioptimointi
  • lämmityksen menoveden lämpötilan uudelleen säätö
  • tyhjien tilojen lämpötilojen pudotus
  • lämpöpumppujen ajaminen suhteessa tarpeeseen ja energianhintaan

  Ilmanvaihtojärjestelmä
  Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan säätäminen tarpeen mukaiseksi ja ohjattavuuden parantaminen:

  • kiinteistön ilmanvaihdon käyntiaikojen optimointi vastaamaan kiinteistön tarpeita
  • ilmanvaihdon säätöpiirien ja peltien tiiviyden varmistaminen
  • ilmanvaihtokanavien puhdistus
  • IV-koneiden ohjaus tilojen CO2-pitoisuuden mukaan
  • IV-koneiden tehonpuolitus käyttöajan ulkopuolella ja osatehojen käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan
  • vyöhykeaikaohjelmien asettelu
  • ilmanvaihdon pakkaspudotukset
  • IV-koneiden puhallinnopeuksien ja ohjauksen muutokset
  • ilmanvaihdon lämmöntalteenotto- eli LTO-piirien säätö
  • LTO-nesteiden parannus
  • verkostohuuhtelut
  • LTO-pumpulle ohjaus lämmöntarpeen mukaan

  Käyttövesijärjestelmä
  Vedenkulutukseen ja vedenlämmitykseen kuuluvat energiansäästötoimet:

  • käyttövesiverkoston paineen alennus
  • lämpimän käyttöveden lämpötilan alentaminen asetusten sallimissa rajoissa
  • vesi- ja hanavirtaamien rajoittaminen

  Jäähdytys
  Jäähdytysjärjestelmän toiminta ja ohjauksen parantaminen:

  • jäähdytyksen ohjaus ja toiminnan tarkastaminen
  • jäähdytyksen estäminen talvisaikaan
  • jäähdytyksen pumppujen ohjausten parannus
  • jäähdytyskoneiden käyntiajan rajoitus
  • päällekkäisen lämmityksen ja jäähdytyksen eliminointi

  Valaistus
  Valaistuksen ohjauksen parantaminen, valaistustasojen säätö ja valaistuksen energiatehokkuus:

  • LED-valaisimet
  • valaistuksen aikaohjelmien muuttaminen
  • sisävalaistuksen käyttöajat ja näiden mahdollinen lyhentäminen
  • ulkovalaistuksen lux-rajat ja ohjaustavat
  • paikoitustilan valaistuksen lux-rajan tarkistaminen,
  • porrasvaloautomaatin ohjaus (esim. viipeen lyhennys viidestä kahteen minuuttiin)

  Rakenteet
  Rakennuksen tiiviyden parantaminen:

  • ikkunoiden tiivistys
  • lisälämmöneritys

  Ulkoalueet
  Ulkoalueiden kiinteistötekniikan energiankulutus:

  • sulanapitolämmityksien asetuksien ja ohjauksen tarkistus (esimerkiksi ajoluiskien, räystäs- ja kattokaivojen sulanapitolämmityksien asetusarvot)
  • rakennusautomaation asetusarvojen optimointi ohjaamaan kiinteistön järjestelmiä tarpeenmukaisesti

  Energiansäästövinkkejä erityyppisten kiinteistöjen käyttäjille jaetaan myös Astetta alemmas -kampanjassa, jonka kampanjakumppanina Rakli toimii. Kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja.