• fi
 • en
 • Oulun vuokramarkkinat kehittyivät positiivisesti vuonna 2019

  Asuntorakentamisen volyymit ovat Oulussa laskussa parin edellisen vuoden huippulukemista, mutta toimistojen ja hotellien rakentamisvolyymit kasvoivat viime vuonna. Kiinteistökauppavolyymi jäi Oulussa muun maan tapaan vuonna 2019 hieman edellisiä vuosia matalammaksi. Liike- ja toimistotilojen kysyntä kehittyi positiivisesti ja vajaakäyttö väheni vuonna 2019. Koronakriisin myötä talouden kasvunäkymät ovat kuitenkin voimakkaasti heikentyneet, joka vaikuttaa myös kiinteistömarkkinoihin.  

  Oulun seutukunnan väkiluku on jatkanut kasvuaan, ja asuntorakentamisen volyymit ovat olleet jo pitkään suhteellisen korkeita. Vuonna 2019 aloitettujen asuntojen lukumäärä laski Oulussa vuonna kuitenkin selvästi huippuvuosien 2017 ja 2018 tasolta. Yhteensä 2010-luvun aikana Oulussa aloitettiin yli 20 000 asunnon rakentaminen. Myös kaupungin hotellitarjonta on pitkästä aikaa kasvussa useamman hankkeen myötä. 

  Toimistojen ja liiketilojen markkinanäkymät olivat alkuvuodesta positiivisia 

  Tammikuussa toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrissa paikalliset asiantuntijat ennakoivat liike- ja toimistotilojen tilakysynnän lisääntyvän tulevan vuoden aikana. Etenkin hyvälaatuiselle toimistotilalle on ollut kysyntää, ja uusia toimistokiinteistöjä on rakennettu keskustan ja Limingantullin alueille. Yli 40 prosenttia barometrin vastaajista ennakoi vielä tammikuussa keskustan toimistovuokrien nousevan, eikä keskustan vuokrien laskua odottanut yksikään vastaaja.

  Tyhjän tilan määrä väheni vuonna 2019 sekä liike- että toimistotiloissa.  Kevään aikana taloustilanne on kuitenkin nopeasti kääntynyt heikommaksi ja tulevaisuus myös tilakysynnän osalta epävarmaksi. Koronakriisin välittömät vaikutukset ovat suurimpia liiketiloissa, joissa useimpien käyttäjien liiketoiminta on hiljentynyt ja ravintoloiden ja kahviloiden tapauksessa lähes kokonaan pysähtynyt.  

  Asuntovuokrien nousu on jatkunut 

  Asuntovuokrat ovat toistaiseksi jatkaneet Oulussa nousuaan tarjonnan voimakkaasta kasvusta huolimatta. Syyskuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti +2,6 prosentin vuosimuutosta Oulussa. Nousuvauhti kuitenkin hidastui viimeisen puolen vuoden aikana. 

  Erikoissijoitusrahastot ja ulkomaiset sijoittajat ostivat toimitilakiinteistöjä 

  Vuoden 2019 kaupankäyntivolyymi jäi Oulun seudulla noin 150 miljoonaan euroon, joka oli edellisvuosia matalampi lukema. Viime vuonnakin Oulussa tehtiin kuitenkin muutamia merkittäviä toimisto- ja liikekiinteistöjen kauppoja. Useassa kaupassa ostajana oli kotimainen erikoissijoitusrahasto. Myös esimerkiksi ruotsalaiset ja ranskalaiset sijoittajat kasvattivat viime vuonna kiinteistösijoituksiaan Oulun seudulla. 

  Oulun seudun kiinteistömarkkinat -katsaus

  Lisätietoja: 
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480 
  Juho Kess, projektipäällikkö, RAKLI ry, puh. 050 534 3955 

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Oulun seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.