• fi
 • en
 • Oulussa asuntorakentaminen pysyy vilkkaana, ja toimistojen tilakysyntä kasvaa

  27.03.2019

  Asuntorakentaminen on Oulussa 2000-luvun korkeimmalla tasolla, ja toimitilakantakin kasvaa. Kiinteistökauppojen kokonaisvolyymi nousi vuonna 2018 ennätyksellisen korkeaksi suurten salkkukauppojen myötä. Viime aikojen positiivinen talouskehitys nostaa asiantuntijoiden odotuksia toimistotilakysynnän kasvulle ja vuokrien nousulle. Liiketiloissa käyttöasteet ovat parantuneet, mutta vuokrien ennakoidaan hieman laskevan.

  Vuosina 2017 ja 2018 aloitettiin Oulussa yhteensä lähes 7 000 asunnon rakentaminen. Rakentaminen pysynee aktiivisena myös tänä vuonna, sillä myönnettyjen asuinrakennuslupien määrä on säilynyt korkeana. Suurista kaupungeista Oulun lisäksi vain Espoossa ja Tampereella rakennuslupien määrä pysytteli edellisen vuoden korkealla tasolla myös vuonna 2018. Uutta toimistotilaakin on rakenteilla, ja suuria kehitysprojekteja on suunnitteilla esimerkiksi ratapihan ja Oulunportin alueilla.

  Kiinteistökauppavolyymi nousi ennätystasolle vuonna 2018

  Oulun seudun kiinteistökauppavolyymi nousi vuonna 2018 ennätyksellisesti 380 miljoonaan euroon. Korkea volyymi johtui pitkälti yhdestä suuresta kaupasta, eli Technopoliksen omistajanvaihdoksesta, mutta lisäksi Oulussa tehtiin useita asuntosalkkukauppoja, ja oululaiset kiinteistöt vaihtoivat omistajaa myös osana isompia liike- ja hoivakiinteistösalkkuja. Yksittäisiä transaktioita Oulun seudulla tekivät viime vuonna lähinnä kotimaiset kiinteistösijoitusrahastot ja -yhtiöt, kun puolestaan ulkomaiset kiinteistösijoittajat olivat osapuolina monissa salkkukaupoissa.

  Toimistovuokramarkkinoiden näkymät liiketiloja positiivisempia

  Oulun liiketilamarkkinat ovat kärsineet viime vuosina korkeasta vajaakäytöstä, mutta tilanne on parantunut parin viime vuoden aikana. Paikalliset asiantuntijat ennakoivat joulukuussa toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrikyselyssä liiketilojen vuokrien kuitenkin laskevan vuonna 2019 sekä keskustassa että sen ulkopuolella. Liiketilamarkkinoiden näkymät kääntyivät vuoden 2018 aikana negatiivisemmiksi myös muissa suurissa kaupungeissa. Toimistovuokrien kehitys on ollut Oulussa suhteellisen tasaista, ja näkymät pysyttelevät liiketiloja positiivisempina. Barometrin vastaajista 58 prosenttia odottaa toimistojen tilakysynnän lisääntyvän ja ja tyhjien tilojen määrän vähenevän tulevan vuoden aikana. Tuotannollisten tilojen vuokrien odotetaan pysyvän pitkälti ennallaan.

  Asuntovuokrien nousu jatkuu

  Asuntovuokrien nousu on jatkunut Oulussa suhteellisen vahvana, ja vuokra-asuntokiinteistöjen markkina-arvot ovat myös muiden kasvukeskusten tapaan nousseet. Syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava vuokraindeksi nousi Oulussa 2,6 prosenttia.

  Selkeä enemmistö asuntomarkkinoiden asiantuntijoista odottaa Oulun pienten asuntojen vuokrien nousevan lähitulevaisuudessa. Elokuussa 2018 toteutetun RAKLIn Vuokra-asuntobarometrin vastaajista lähes 60 prosenttia odotti Oulun seudun yksiöiden ja kaksioiden vuokrien nousevan, mikä on aiempien vuosien vastaavia kyselyjä suurempi osuus. Suuremmissa asunnoissa enemmistö vastaajista ennakoi vuokrien pysyvän ennallaan.

  Oulun seudun kiinteistömarkkinat, kevät 2019

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Juho Kess, projektipäällikkö, RAKLI ry, puh. 050 534 3955

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Oulun seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.