• fi
 • en
 • Puurakentamisen edistäminen edellyttää yhteistyötä alan eri toimijoilta

  Puurakentaminen on yleistynyt Suomessa viime vuosien aikana, ja esimerkiksi puukerrostalohankkeiden määrä Suomessa on kasvanut viime vuodesta. Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan viime vuonna suunnitteilla oli 6 000 uutta puukerrostaloasuntoa ja nyt niiden määrä on noussut 7 500:een.

  Puurakentamisen haasteet ja mahdollisuudet puhuttavat paljon myös kiinteistö- ja rakentamisalalla. RAKLIn loppuvuodesta 2019 alkanut Puurakentaminen-klinikka pureutuu juuri näihin asioihin ja tuo hankkeiden eri osapuolet saman pöydän äärelle pohtimaan ja kehittämään ratkaisuja. Klinikassa puurakentamisen elinkaarta tarkastellaan aina hankesuunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. Klinikan päätoimeksiantaja on ympäristöministeriö.  

  Puurakentaminen mukana hallitusohjelmassa

  Hallitusohjelman kunnianhimoinen tavoite on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana. ”Puurakentamisen etuja on muun muassa se, että puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja näin ollen lisää hiilen varastointia. Puurakentaminen parantaa rakentamisen materiaalitehokkuutta ja samalla vahvistetaan kiertotaloutta”, kertoo Simon Le Roux ympäristöministeriöstä.

  Puurakentamisen tietoisuutta on haluttu kasvattaa muun muassa syksyllä 2019 toteutetulla kuntakierroksella, jossa on keskusteltu ilmastoviisaasta rakentamisesta.

  Alan yhteistyötä tarvitaan

  Klinikan ensimmäisissä työpajoissa käyty keskustelu osoittaa, että eri toimijoiden yhteistyötä tarvitaan puurakentamisen edellytysten parantamiseksi. ”Puurakentamisen etuja ovat muun muassa nopeampi läpimenoaika ja sen mittatarkkuus. Haasteitakin löytyy esimerkiksi kaavoituksen puolelta, ja siksi olemme pohtineet ohjetta puurakentamisesta kaavoituksesta vastaaville viranomaisille. Klinikka on osoittanut jo tässä vaiheessa tarpeellisuutensa eli keskustelu eri toimijoiden kesken on hyvin vilkasta, ja yhteistä tahtoa löytyy puurakentamisen edistämiseksi ja siihen liittyvien esteiden ylittämiseksi”, kertoo klinikan vetäjänä toimiva Juho Kess RAKLIsta.  

  Toimijoiden kokemuksia puurakentamisesta

  • Puukerrostalossa nopeampi rakentamisaika, mutta hitaampi suunnitteluaika
  • Materiaalien energiapäästöt elinkaaren aikana 21 % pienemmät puukerrostalossa, kokonaispäästöt 6 % pienemmät
  • Puurakenteisen talon rakentaminen tällä hetkellä noin 10-15 % vastaavaa betonirakenteista taloa kalliimpaa
  • Puurakentamisessa ei voida kilpailuttaa valmiilla suunnitelmilla –> eri järjestelmät tuovat haasteita
  • Työmaalla puhtaampaa ja voidaan toimia nopeammin
  • Puurakentamisessa uudenlaiset urakkajaot verrattuna perinteiseen rakennuttamiseen
  • Puuelementtitoimittajan kilpailutus haasteellista, sillä varteenotettavia toimittajia vielä vähän
  • Rakenneratkaisuja lähes yhtä monta kuin toimittajaa