• fi
 • en
 • Rakennuskustannusten nousu vaikeuttaa merkittävästi uusien vuokra-asuntojen tuotantoa

  Raklin vuokrabarometri, kevät 2022

  Vuokra-asuntosijoittamisen suosio pysyy vahvana taloudellisen toimintaympäristön epävarmuuden kasvusta huolimatta. Kaikkien ammattimaisten sijoittajaryhmien ennakoidaan kasvattavan vuokra-asuntosijoituksiaan. Vuokrien lähitulevaisuuden nousuodotukset ovat pääkaupunkiseudulla maltillisempia kuin kertaakaan aiemmin barometrin historiassa. Tampere ja Turku ylläpitävät asemiaan vahvimman vuokrakehityksen alueina. Rakennuskustannusten nousun nähdään vaikeuttavan uusien vuokra-asuntojen tuotantoa merkittävästi.

  Rakennuskustannukset nousevat jyrkästi

  Barometrin jyrkin muutos viime syksyyn verrattuna nähtiin vastaajien näkemyksissä rakennuskustannusten kehityksestä. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä rakentamisen kokonaiskustannusten noususta tulevan vuoden aikana. Vastaajista 75 prosenttia arvioi kustannusten nousevan enemmän kuin viisi prosenttia. 

  Eniten haasteita aiheuttaa rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden hintojen nousu: 44 prosenttia vastaajista arvioi tarvikkeiden ja materiaalien hintojen nousevan yli 10 prosenttia tulevan vuoden aikana, ja yhtä suuri osuus arvioi hintojen nousun asettuvan 5–10 prosenttiin. Peräti 96 prosenttia vastaajista arvioi kustannusten kehityksen vaikeuttavan vuokra-asuntojen rakentamista tulevan vuoden aikana. Nyt 57 prosenttia arvioi kustannusten nousun vaikutuksen olevan jopa merkittävä, kun vielä viime syksynä näin arvioi vain 26 prosenttia vastaajista.

  Rakennuskustannusten kehitys nousi nyt vuokra-asuntorakentamista vaikeuttavista tekijöistä vakavimmaksi. Aiempina vuosina suurimpina haasteina on nähty tonttien saatavuus ja rakentamismääräykset. Myös työvoiman saatavuuden arvioidaan kiristyneen viime vuosiin verrattuna.

  Kaikki toimijaryhmät kasvattavat sijoituksiaan edelleen

  Vaikka rakennuskustannukset herättävät huolta ja vuokrien nousuodotukset hiipuvat, ennakoi 77 prosenttia vastaajista vuokra-asuntotarjonnan jatkavan kasvuaan tulevan vuoden aikana.  Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vilkkaan rakentamisen arvioidaan olevan kasvun merkittävin lähde.

  Ukrainassa käytävä sota ei näytä ainakaan toistaiseksi vähentävän Suomen vuokra-asuntosijoitusmarkkinoiden houkuttelevuutta. Voimakkaimmin sijoitusten uskotaan kasvavan kotimaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen, instituutiosijoittajien sekä kansainvälisten sijoittajien ryhmissä, joissa kaikissa yli 60 prosenttia vastaajista arvioi vuokra-asuntosijoitusten määrän kasvavan edelleen. Kaikissa ammattimaisissa toimijaryhmissä sijoitusten kasvuodotukset ovat kuitenkin hivenen pudonneet vuoden 2021 huippulukemistaan.

  Yksityisten sijoittajien sijoitusten kasvuodotuksissa nähtiin sen sijaan selkeä pudotus, ja 36 prosenttia vastaajista odottaa sijoitusten määrän jopa putoavan, kun taas kasvua odottaa alle 20 prosenttia vastaajista.

  ”Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutus vuokra-asuntomarkkinaan näkyy erityisesti rakennustarvikkeiden ja –materiaalien saatavuusongelmana ja rakennuskustannusten nousuna, joka voi lykätä uudishankkeiden käynnistymistä. Pitkän aikavälin vaikutuksia on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta epävarmuus pitkittyessään tyypillisesti lisää vuokra-asumisen kysyntää”, toteaa Aija Tasa Raklista.

  Pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokraodotukset maltillisempia kuin kertaakaan aiemmin barometrin historiassa

  Pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrat ovat viimeiset pari vuotta polkeneet paikallaan, kun tarjonta on kasvanut nopeasti ja samaan aikaan koronapandemia on heikentänyt kysyntää. Vuokra-asuntobarometrin vastaajat jakautuvat nyt melko tasaisesti kolmeen yhtä suureen ryhmään vuokrien lievää laskua, niiden ennallaan pysymistä tai lievää nousua ennakoivien vastaajien kesken.

  Vuokrien nousuodotukset ovat Helsingissä hivenen Espoota ja Vantaata vahvempia. Vantaalla pienten asuntojen vuokraodotusten saldoluku kääntyi nyt jopa aavistuksen negatiiviseksi, eli vuokrien laskuun uskovia vastaajia oli enemmän kuin nousua ennakoivia. Pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrien saldoluvut olivat nyt matalampia kuin kertaakaan aiemmin barometrin vuodesta 2009 alkavassa historiassa.    

  Tampereen ja Turun vuokraodotukset positiivisimpia

  Tampereen ja Turun pienten asuntojen vuokrien nousuodotukset ohittivat pääkaupunkiseudun keväällä 2021, ja näiden kaupunkien näkymät säilyivät selkeästi positiivisimpina suurten kaupunkien välisessä vertailussa. Kummassakin kaupungissa yli 60 prosenttia vastaajista odottaa vuokrien nousun jatkuvan, ja laskua ennakoivien vastaajien osuus on Tampereella 15 ja Turussa 17 prosenttia. Vuokraodotusten saldoluku on positiivinen myös Oulussa. Viime syksyyn verrattuna Jyväskylän vuokraodotus on kivunnut reilusti negatiivisista lukemista tasan nollaan, kun taas Kuopion saldoluku on pudonnut 20 prosenttiyksiköllä ja on nyt selkeästi negatiivinen. Myös Lahdessa isompi osa vastaajista ennakoi vuokrien ennemmin laskevan kuin nousevan. Suurten asuntojen vuokraodotukset olivat kaikissa suurissa kaupungeissa pieniä asuntoja positiivisempia.

  Raklin Vuokra-asuntobarometri kartoittaa alan asiantuntijoiden odotuksia vuokra-asuntomarkkinoiden kehityksestä. Barometrikysely toteutettiin maaliskuun loppupuolella ja siihen vastasi 70 vuokra-asuntomarkkinoiden ammattilaista. Vastaajista 41 prosenttia edustaa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen ammattimaisia omistajia ja 26 prosenttia muita, pääosin ARA-vuokra-asuntoja tarjoavia vuokranantajia. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 290 000 vuokra-asuntoa. Kyselyn toteutti Raklin toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

  Lisätietoja:  
  Aija Tasa, 050 327 2077, johtaja, asuminen, Rakli   
  Hanna Kaleva, 040 555 5269, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy

   

  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri, kevät 2022