• fi
 • en
 • Rakennuslupaa haetaan 3D-mallinnuksen avulla – alalla tunnistetaan mahdollisuudet

  Rakennuttajat ja rakennusvalvonta haluavat jatkossa tietomallinnuksen osaksi rakennuslupaprosessia. Tietomallinnusta hyödyntämällä suunniteltu kohde esitellään 3D-piirroksena, jolloin esimerkiksi rakennuksen kokoa voidaan arvioida suhteessa ympäristöön. RAKLIn klinikassa kehitettiin rakennusluvan hakijoiden tietomallinnustaitoja ja etsittiin yhteisiä käytäntöjä rakennusvalvojien kanssa.

  Rakennusluvan hakeminen tietomallinnuksen avulla tarkoittaa 3D-piirrosta suunnitellusta rakennuksesta. Tietomallinnuksesta on helpompi havainnollistaa esimerkiksi suunnitellun rakennuksen istuvuus ympäristöön, kuinka korkea se on muihin rakennuksiin nähden ja minkä värinen rakennus sopisi ympäristöön. Siirtyminen 2D-kuvista tietomallinnukseen lisäisi havainnollisempien kuvien lisäksi rakennusluvan hakijan ja rakennusvalvonnan välistä yhteystyötä. Nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan suunnitelmaa viilata hyvissä ajoin ja viranomaismääräysten tarkastaminen automatisoituu.

  – Tietomallinnukseen siirtyminen herättää kiinnostusta rakennusluvan hakijoilta ja myöntäjiltä. 3D-mallinnuksessa kaikki tarvittava tieto olisi yhdessä paikassa, joka tehostaa lupaprosessia. Pitkällä tähtäimellä lupavaiheen tietomallinnusta voidaan hyödyntää kiinteistön koko elinkaaren ajan, RAKLIn kehityspäällikkö Marika Latvala kertoo.

  RAKLI kehitti yhdessä Syneconin, Jaleconin, Graviconin ja Solibrin kanssa yhdeksän rakennuslupaa hakevan organisaation tietomallinnustaitoja kohteiden kanssa. Yksi kehitystyöhön osallistuva oli Tuusulan kunta.

  – Näen, että tietomallipohjaisessa lupakäsittelyssä on paljon mahdollisuuksia. Tietomallipohjaisen suunnittelun kautta saamme rakennusvalvonnassa lisäarvoa esimerkiksi kaupunkikuvalliseen tarkasteluun ja naapurin kuulemiseen. Myös suunnitelmien automaattinen määräystenmukaisuustarkastus voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. Kehitettävää kuitenkin on ja edessä on vielä isot harppaukset, kertoo Tuusulan johtava rakennustarkastaja Johanna Aho.

  Tietomallinnustaitojen kehittämisen lisäksi RAKLIn kehityshankkeen tavoitteena oli myös löytää toimivia käytäntöjä alalle. Rakennusvalvonnalla erilaisia tapoja käsitellä lupahakemuksia ja tarkoituksena on yhdenmukaistaa tietomallinnuksen käytännöt.

  Latvalan mukaan klinikan aikana vastaan tuli käytännön haasteita sekä kysymyksiä hakuprosessiin ja teknisiin valmiuksiin liittyen. Kehitystyötä tarvitaan edelleen. Kehityskohteita ovat esimerkiksi rakennuttajien ja rakennusvalvojien tietomallinnustaidot, tiedonkulun sujuvuus eri osapuolten välillä sekä tietomallinnusohjelmistojen tekniset ominaisuudet.

  – Tällä hetkellä 2D-piirustus on vielä pääsääntöinen liite rakennuslupahakemukseen. Tietomallinnus kuitenkin nousee jatkuvasti siihen rinnalle. On selvää, että kehitystyötä tulee jatkaa. Tietomallinnuksen hyödyt kuitenkin tunnistetaan laajasti, joten uskon, että tietomallinnuksesta tulee lopulta pääsääntöinen rakennuslupahakemuksen muoto, Latvala sanoo.

  Klinikkatyöskentelyä rahoitettiin ympäristöministeriön RYHTI-avustuksella. Klinikan tulosraporttiin voit tutustua täällä