• fi
 • en
 • Rakentamiseen liittyvään tiedonantovelvollisuuteen muutoksia vuoden 2020 alusta

  Rakennushankkeiden sopimusosapuolia koskettavaan rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen ja sen perusteella Verohallinnolle toimitettaviin tietoihin on tulossa muutoksia vuoden 2020 alussa. Muutokset koskevat verohallinnolle toimitettavien tietojen yksityiskohtia. Perusasiat pysyvät ennallaan – rakennustyön tilaaja raportoi sopimuskokonaisuuteen liittyviä yksityiskohtia sekä työn kulkuun liittyvää kustannustieto – rakennustyömaiden päätoteuttajat raportoivat mm. koko työmaan työntekijöihin liittyvää tietoa.

  Mikä muuttuu?

  Kustannustietojen keräystä yksinkertaistetaan. Jatkossa urakkailmoituksiin tarvitsee laittaan vain kyseisessä kuussa laskutettu määrä, kun aiemmin jokaisesta toteutuneesta laskusta oli eritelty ennakkomaksu, laskutettu summa ja maksettu summa.

  Urakkatyyppien vaihtoehtoja rajataan kahteen urakkaraportissa: “Työvoiman vuokraus” ja “Urakointi tai kunnossapitotyö”, joka pitää sisällään jatkuvaluontoisen kunnossapitotyön. Jatkossa myös jokaiselle sopimukselle on annettava arvio sopimuksen päättymispäivästä.

  Sen sijaan kaikista rakennustyömaista tulee ilmoittaa sijainti Verohallinnolle, joko osoitteena tai vapaamuotoisena sijaintina. Pelkkä työmaan numero ei enää riitä. Lisäksi tulee ilmoittaa työmaan postinumero ja –toimipaikka.

  Jatkossa tietoa kerätään päätoteuttajilta vähemmän yksittäisestä työntekijästä, sillä Verohallinto saa tarvitsemaansa tietoa muun muassa Tulorekisteristä. Esimerkiksi työntekijän yhteystietoja, tietoa kotivaltiosta tai ulkomaalaisten työntekijöiden osoitetietoja ei enää tarvitse raportoida.

  Ilmoituskanavista Lomake.fi:n korvaa OmaVero. Uuden tietosisällön mukaisia ilmoituksia voi antaa Ilmoitin.fi:ssä 1.1.2020 alkaen.

  Aiheesta kerrotaan tarkemmin Verohallinnon ja Tilaajavastuun sivuilla.