• fi
 • en
 • Rakentamisen laatua parannetaan kokemuksia jakamalla

  25.08.2016

  Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöt parantavat määrätietoisesti rakentamisen laatua yhdessä jäsentensä kanssa. Yhteishanke laitettiin käyntiin reippaasti, kun mukaan ilmoittautuneet pilottihankkeet esittäytyivät 23.8. järjestetyssä kick off -tilaisuudessa. Kuivaketjun hallinta, hankintaketju laadunvarmistuksen työkaluna sekä moitteeton vastaanotto ovat kehittämisteemoja, joihin parhaita toimintatapoja etsitään nyt pilottityömailla.

  Ala on Paremman laadun puolesta -hankkeen myötä lähtenyt kulkemaan yhteistä laatupolkua. ”Jokaisella on kokonaisuudessa omat askeleet, joilla laatua tehdään. Piloteissa koko rakentamisen ketjua katsellaan laatulasien läpi. Esimerkiksi vastaanoton kohdalla esiin on nostettu moitteettomuus, mikä on enemmän kuin virheettömyys”, kertoi tilaisuuden avannut Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä. Hankkeessa ovat mukana RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RALA, SKOL ja ATL. Hanketta koordinoi Mittaviiva Oy.

  Kokemuksia uudis- ja korjaushankkeista

  Alkuvaiheessa mukana on yksitoista hanketta, jotka sitoutuvat kehittämään omia toimintatapojaan ja jakamaan tietoa niistä. Esimerkiksi Helsingin yliopisto on sitoutunut etsimään tapoja laatupainotteiseen hankintaan päärakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Kohti moitteetonta vastaanottoa kuljetaan muun muassa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamassa Turun akatemiatalo -hankkeessa ja Jyväskylän kaupungin Kangasvuoren koulu-päiväkoti -projektissa. Eniten pilotteja lähtee liikkeelle kuivaketju kuntoon -teemalla, jota tarkastellaan asunto- ja toimitilakohteissa sekä uudis- että korjaushankkeissa.

  Huomio asiakkaaseen ja kiinteistön elinkaareen

  Kick off -työpajassa keskusteltiin kolmesta aiheesta: asiakasymmärryksestä, palautejärjestelmästä ja tiedolla johtamisesta. Näistä jokaisesta kirjattiin kolme tulosta hankkeen pääteemoittain. Osallistujat nostivat esiin muun muassa useat osavastaanotot hankkeiden aikana, jotta lopputulos olisi tavoitteiden mukainen. Myös käytön aikaisten asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kiinteistöjen hyvää huollettavuutta korostettiin.

  ”Palauteryhmässä nostettiin voimakkaasti esiin se, että palautetta pitäisi tulla jo hankkeen aikana, jotta korjausliikkeitä voidaan tehdä. Tieto toiveista pitää myös saada perille sille taholle, joka asiaan voi oikeasti vaikuttaa”, kuvaili Tuula Råman RALAsta. Sekä tiedonhallintaan että palautteen keruuseen ja välittämiseen liittyen paljon odotuksia kohdistuu digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.

  Parhaat käytännöt jakoon

  Paremman laadun puolesta -hankkeen internetsivut ovat avautuneet ja sinne kootaan tarinoita pilottihankkeista. Sivuilta voi myös seurata, millaisia tuloksia kolmesta vuonna 2017 järjestettävästä työpajasta syntyy. ”Jos jokaisesta mukana olevasta hankkeesta saadaan yksikin uusi idea siitä, miten laatua parannetaan, on asiassa otettu vuoden päästä merkittävä harppaus eteenpäin. Tärkeintä on se, että mukana olevat tahot ovat sitoutuneet avoimuuteen, ja aitoa halua kehittää rakentamisen laatua yhdessä löytyy”, iloitsi hanketta vetävä Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy:stä. Kaikki työ uusien toimintatapojen kehittämiseksi tapahtuu työmailla niiden itsensä toimesta, mikä tekee hankkeesta erittäin käytännönläheisen.

  Lisätietoja hankkeesta ja kaikki mukana olevat pilottikohteet:
  http://www.paremmanlaadunpuolesta.fi/

  Yhteyshenkilö RAKLIssa: projektipäällikkö Juho Kess, 050 534 3955