• fi
 • en
 • Rakentamislakiin esitetyt muutokset sujuvoittavat lupaprosesseja ja karsivat hallinnollista taakkaa

  Viime hallituskaudella hyväksyttyyn rakentamislakiin tehdään Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisia muutoksia. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli on tyytyväinen esitettyihin muutoksiin, jotka toteutuessaan sujuvoittavat lupaprosesseja, karsivat hallinnollista taakkaa ja suitsivat rakentamishankkeiden kustannuksia. Kokonaisuus sisältää myös edelleen kirjauksia, jotka ovat tulkinnanvaraisia tai epäselviä.

  Juuri lausunnoilla ollut rakentamislain korjaussarja sisältää useita muutosehdotuksia, jotka hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittavat lupaprosesseja, karsivat hallinnollista taakkaa ja suitsivat rakentamishankkeiden kustannuksia. Raklin mielestä nämä muutokset ovat välttämättömiä ja vähentävät tulkinnanvaraisuutta.

  Näistä esimerkkeinä muun muassa viranomaisen käsittelyaikatakuu, rakentamisluvan yhteydessä viranomaiselle toimitettavan aineiston rajautuminen tarpeenmukaisuuteen ja erityissuunnitelmien toimittamiseen tehty muutos.

  Rakli pitää myös tarpeellisena esitettyjä muutoksia rakentamis- ja purkuluvan valitusoikeuksiin.

  ”Sujuvat lupaprosessit ja tarkasti rajatut valitusoikeudet tukevat kaupunkien kehitystä ja vihreää siirtymää. Ilmastotoimien ja kansatalouden näkökulmasta käyttötarkoituksenmuutoksia ja tilojen kiertotaloutta täytyy edistää myös lain tasolla”, toteaa Mikko Somersalmi Raklista.

  Kokonaisuudessa on myös kohtia, jotka jättävät varaa tulkinnoille tai ovat epäselviä. Nämä liittyvät muun muassa viranomaisille toimitettavaan tietoon. Rakli edellyttää, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toimitettavan tiedon ei tule sisältää muuta kuin mikä on välttämätöntä viranomaistehtävien toteuttamiseksi.

  ”Haluamme muistuttaa, että rakentamislain soveltamisen alkaessa vuoden 2025 alussa rakennuslupaprosessin vaatimuksia on tarkasteltava kriittisesti suhteessa nykyisiin käytäntöihin. Jos ilmenee prosesseja hidastavia tai hankaloittavia käytäntöjä, niistä pitää olla mahdollisuus luopua. Tähän tulee kannustaa ja ohjata rakentamislain korjaussarjan perusteluissa”, jatkaa Somersalmi.

  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n lausunto rakentamislakiin esitetyistä muutoksista

  Raklin vastaus lausuntopalvelun 1 . kysymykseen ”Kommentteja rakentamislain muutoksista”