• fi
 • en
 • RAKLI: Hyviä korkotuki- ja lainapäätöksiä asuntotuotannon lisäämiseksi, huonoa segregaation lisääntyminen

  09.09.2016

  Omavastuukorkoa alennetaan, minkä vaikutukset konkretisoituvat, jos korkotaso nousee merkittävästi. Tällöin alhaisella omavastuukorolla on todellinen vaikutus vuokratasoon. Omavastuukoron alentaminen myös peruskorjauslainojen osalta tukee tarpeellisten peruskorjausten tekemistä myös niillä alueilla, joilla tarvetta uudisrakentamiselle ei ole, mutta vanhaa kantaa pitää uudistaa paremmin kysyntää vastaavaksi. Korkotuettujen vuokra-asuntojen lainanlyhennysohjelmien uudistaminen vähemmän takapainotteisiksi hillitsee vuokrankorotuspaineita talojen tullessa peruskorjausikään.

  Toimia asuntotuotannon lisäämiseksi

  Asumisoikeusasuntojen tuotantoa lisätään nostamalla korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta. Erityisryhmien investointiavustusten myöntämisvaltuuden nostaminen kymmenellä miljoonalla eurolla puolestaan tarjoaa lisämahdollisuuksia rakentaa asuntoja esimerkiksi opiskelijoille, vanhuksille ja erityistä tukea tarvitseville. Myöntämisvaltuuden nosto 130 miljoonaan euroon ei kuitenkaan vastaa vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelmaan vuodelle 2017 kirjattua 140 miljoonaa euroa.

  Tulorajat ja -tarkistukset lisäävät segregaatiota ja kuluja

  RAKLI vastustaa tulorajojen asettamista ARA-asuntoihin ja ehdotettuja määräaikaisia tulotarkistuksia, mikä käytännössä johtaisi määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Nykyinen asukasvalinta, jossa huomioidaan tulot, varallisuus ja asunnon tarve, riittää turvaamaan valtion tukeman tuotannon järkevän ja tarkoituksenmukaisen käytön sekä vuokratalojen monipuolisen asukasrakenteen. Tulorajojen ja määräaikaisten tulontarkastusten mahdollinen käyttöönotto uhkaa lisätä segregaatiota ja leimata sekä asukkaita, vuokrataloja että asuinalueita. Tähän sisältyy myös kannustinloukku, kun siirtyminen paremmin palkattuihin töihin voi viedä kodin alta. Päätös aiheuttaa myös hallinnollisten kulujen kasvua, mikä osaltaan nostaa vuokria.

  Ei oteta takapakkia!

  Suomessa on systemaattisesti pyritty ehkäisemään segregaatiota muun muassa poistamalla tulorajat valtion tukemista asunnoista vuonna 2008. Jotta eriytymiseltä ja sen mukanaan tuomilta yhteiskunnallisilta ongelmilta vältytään myös jatkossa, on tulevaisuudessakin erittäin tärkeää turvata valtion tukemien vuokratalojen monipuolinen asukasrakenne. Monipuoliset asuinalueet, joilla on erilaisia hallintamuotoja ja asukkaita, luovat edellytykset pitkäjänteiselle ja useita toimijoita kiinnostavalle vuokratalotuotannolle sekä joustavien asumisvaihtoehtojen turvaamiselle asukkaiden erilaisissa elämäntilanteissa.

  Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu myös vuokrasääntelyn palauttamisesta. Tämä on erittäin huolestuttavaa, koska lisäsääntely ei paranna asuntomarkkinoiden toimivuutta, ja RAKLIn kanta asiaan on jyrkkä ei. Sääntelyllä lisää ei tosiasiallisesti synny yhtään uutta kotia. ARA-asuntojen vuokrat määräytyvät jo nyt omakustannusperiaatteella, eli vuokra määräytyy kustannusten perusteella. Asumisen kohtuuhintaisuutta voidaan parhaiten edistää lisäämällä asuntotuotantoa merkittävästi kasvavilla seuduilla, uudistamalla prosesseja sekä puuttumalla rakentamisen ja asumisen kustannuksiin. Esimerkiksi kiinteistöveron jatkuvat korotukset nostavat osaltaan vuokria, ja asumisen ylläpitokustannuksista veroja ja veroluonteisia maksuja onkin jo 42 prosenttia, minkä vuoksi toistuvia nostoja ei enää voi tehdä.

  Lisätietoja:
  Aija Tasa, johtaja, puh. 050 327 2077
  Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, puh. 040 844 2573