• fi
 • en
 • Rakli laatinut jäseniensä kanssa NDA-sopimusmallin

  Rakli on yhdessä jäsenten kanssa valmistellut salassapitosopimusmallin eli NDA-sopimusmallin (non -disclosure agreement), joka on ladattavissa Raklin nettisivuilta. NDA-sopimusmalli on ensisijaisesti räätälöity kiinteistökauppaan, mutta se soveltuu käytettäväksi myös muihin hankkeisiin. 

  Toive mallin laatimisesta tuli Raklin jäseniltä, ja malliasiakirjaa on työstetty yhdessä jäsenistön kanssa. Valmistelutyöryhmässä on ollut edustettuna niin kiinteistönomistajia, kiinteistösijoittajia kuin konsultteja.

  ”Salassapitositoumusten kommentointi on usein aikaa ja resursseja vievää toimintaa. Uskomme, että mallia käyttämällä prosessit nopeutuvat ja jokaisen toimijan resurssit kohdistetaan fiksummin. Optimaalisessa tilanteessa mallia käytetään sellaisenaan ja jätetään siitä maininta asiakirjaan, jolloin vastapuoli voi luottaa siihen, että sitoumus on tehty yhteisesti sovitun mallin pohjalta. Näin sujuvoitetaan kiinteistötransaktioita entisellään ja tehostetaan kaikkien toimintaa samalla. Kiinteistösijoitusmarkkinoiden likviditeetin parantaminen onkin tärkeä osa Raklin toimintaa”, toteaa Raklin Sijoittamisen toimikunnan toisena puheenjohtajana toimiva Jennifer Eloheimo

  NDA-sopimusmalli
  Raklin sopimusmallit