• fi
 • en
 • RAKLI lausui kolmiulotteista kiinteistömuodostusta koskevasta hallituksen esityksestä

  11.05.2017

  Laajoissa rakennushankkeissa on tullut ilmi tarve määrittää omistuksia myös vertikaalisesti, eikä vain horisontaalisesti. Monimutkaisissa kokonaisuuksissa se, että kiinteistönomistus määräytyy maanpinnan mukaan, ei enää riitä ja siksi nyt tarvitaan lainsäädännön muutos. RAKLI antoi 10.5. lausunnon kolmiulotteista kiinteistömuodostusta koskevasta lakiesityksestä.

  Mahdollistamalla kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus edistetään maanpinnan ylä- ja alapuolisten tilojen rakentamista, selkeytetään niiden hyödyntämistä vakuustarkoituksiin ja lisätään perusrekisterien tietosisältöä, mikä helpottaa digitalisaation hyödyntämistä ja lisää kiinteistönomistuksen läpinäkyvyyttä.
  Lausunnolla olleen hallituksen esityksen tavoitteena on muuttaa kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että uuden kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuolelle olisi asemakaava-alueella mahdollista. Käytännössä jatkossa voitaisiin siis maanalaisen ja maanpäällisen kiinteistön omistajuus erottaa toisistaan.

  Kolmiulotteisten kiinteistöjen keskinäisten suhteiden ja peruskiinteistöön nähden välttämättömien suhteiden järjestäminen olisi mahdollista rakennusrasittein ja yhteisjärjestelysopimuksia. Tämä selkeyttäisi toimintaa suurissa kohteissa ja vähentäisi tarvetta sopia asioista hallinnanjakosopimuksissa.
  Kaksiulotteinen kiinteistönomistus säilyy edelleen vallitsevana käytäntönä ja todennäköisesti kolmiulotteisia kiinteistöjä muodostettaisiin lähinnä suuriin kaupunkeihin. Kohteita voisivat olla esimerkiksi maanalaiset pysäköintilaitokset, kauppakeskusrakentaminen sekä liikennealueiden alle tai päälle tuleva rakentaminen.

  Valmisteluvaiheessa RAKLI oli kuultavana Maanmittauslaitoksen asiaa valmistelleessa työryhmässä ja aiheesta järjestettiin myös aamukahvitilaisuus maaliskuussa 2014. RAKLI pitää valmistelua ja tehtyjä selvityksiä erittäin onnistuneina ja perusteellisina. Hyvän pohjatyön tuloksena nyt lausunnolla oli ehyt lakikokonaisuus.

  RAKLIn lausunto kolmiulotteista kiinteistömuodostusta koskevasta hallituksen esityksestä

  Ympäristöministeriön tiedote lausuntoajan alkamisesta