• fi
 • en
 • RAKLI suosittelee toimenpiteitä työturvallisuuden edistämiseksi

  24.08.2018

  Kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuullisia ammattilaisia edustava RAKLI on laatinut rakennuttajille kolmikohtaisen suosituksen työturvallisuuden edistämiseksi. RAKLI haluaa suosituksella kiinnittää entistä tarkempaa huomiota työturvallisuusasioihin ja niiden asianmukaiseen hoitamiseen hankkeissa.

  ”Viime vuosien aikana työtapaturmien määrä on laskenut tasaisesti, mutta töitä on edelleen tehtävä nollatason saavuttamiseksi. Tämän vuoden tilastot näyttävät kuitenkin huolestuttaville ja näemmekin tärkeänä, että keinovalikoimaa laajennetaan työturvallisuuden edistämiseksi. Tilaajat haluavat tukea urakoitsijoiden turvallisuustyötä erilaisin keinoin, ja panostaa aktiivisesti tapaturmia ehkäisevään työhön sekä sen seurantaan. Päävastuu työturvallisuuden ja siihen liittyvien puitteiden edistämisessä on luonnollisesti työnantajilla eli rakennustyömaista puhuttaessa urakoitsijoilla”, korostaa RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

  1. RAKLI suosittelee, että tilaajat vaatisivat hankkeissa TR-mittausten rinnalla tapaturmataajuusmittarin käyttöönottoa ja seurantaa
  2. RAKLI suosittelee työturvallisuuden linkittämistä rakennushankkeiden onnistumisen mittareihin
  3. RAKLI suosittelee rakentamisen työturvallisuuden linkittämistä tilaajien vastuullisuusraportointiin

  Työturvallisuutta ei voi ulkoistaa muusta kokonaisuudesta

  Hyvien turvallisuuskäytäntöjen on oltava osa hankkeiden kokonaisuutta, ja siksi RAKLI haluaa edistää niiden laajaa soveltamista. Edistyneimmät tahot ovat jo ottaneet työturvallisuuden mittarit mukaan vastuullisuusraportteihin ja osaksi onnistumisen mittareita. Myös tapaturmataajuusmittarin seurantaa tehdään osassa hankkeita.

  Rakentamisala samoin kuin moni muu ala Suomessa käyttää tapaturmataajuuden mittarina LTA-tapaturmataajuusmääritelmää, jossa tapaturmaksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, jotka vaativat yli päivän poissaoloa työstä. Rakennusteollisuus RT:n mukaan mittarin toteutumat ovat viimeisen viiden vuoden aikana olleet noin 20 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.

  Työturvallisuuden avainlukujen läpinäkyvyyden kautta luodaan kulttuuria, jossa työturvallisuudesta tulee entistä enemmän osa hankkeiden sisäistettyä laatua.

  ”Suosituksella haluamme muistuttaa, että vaikka työturvallisuuden eteen tehdään paljon töitä, ei sitä voi ulkoistaa muusta kokonaisuudesta. Esittämämme toimenpiteet antavat käytännön kautta informaatiota yritykselle työturvallisuustoimien vaikuttavuudesta ja millä tavoin niitä voi entisestään parantaa. Haastammekin alan toimijat mukaan tekemään toimia paremman työturvallisuuskulttuurin saavuttamiseksi”, toteaa Jyrki Laurikainen.

  Lisätietoa:
  toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, 040 844 2573

  Mikko Somersalmen blogi: Rakennuttajat työturvallisuuden edistäjinä