• fi
 • en
 • RAKLI toteuttaa hiilineutraalisuuden tiekartan

  RAKLI työstää kevään 2020 aikana hiilineutraalisuuden tiekartan. RAKLIn tiekartta tulee sisältämään kuvauksen rakennetun ympäristön omistajan ja käyttäjän hiilijalanjäljestä, ja kuinka sitä voidaan pienentää eri kiinteistösegmenteissä. Kiinteistöjen käytön roolia päästöjen lähteenä ja päästövähennysten tuottajana tiekartassa tarkastellaan sekä nykytilanteessa että vuoteen 2050 skenaarioiden kautta. RAKLIn tiekartta valmistuu kesällä 2020 ja työssä apuna toimii Gaia Consulting. RAKLI tulee kevään aikana järjestämään työpajan tiekartan toteutuksesta, jossa jäsenet pääsevät kertomaan näkemyksensä vähähiilisyyden edistämiseen liittyviin keinoihin ja kuulevat tiekarttatyössä toteutetuista analyyseistä. 

  Tiekarttatyön avulla tuotetaan kiinteistön käyttöön, käytön tehokkuuteen ja arvoon liittyviä tietoja, joiden avulla kiinteistönomistaja voi vaikuttaa päästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on, että tiekarttaa hyödyntämällä RAKLIn jäsenet saavat konkreettisia työkaluja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen ja oman vähähiilisyyden polkunsa luomiseen. RAKLIn tiekarttatyö tuo myös rakennetun ympäristön omistajien ja käyttäjien näkemyksen hiilijalanjäljen pienentämisestä osaksi yhteiskunnallista keskustelua.  

  Tiekartassa esiteltävät keskeiset teknologiset ratkaisut tulevat liittymään sekä rakennusaikaan että erityisesti kiinteistöjen käytönaikaan ja käytönaikaisen hiilijalanjäljen vähentämiseen. Resurssitehokkuuden osalta haetaan vastausta siihen, minkälaisia päästöjä syntyy erilaisilla kaupunkirakenteilla käyttäjää kohti, paljonko on tyhjää tilaa kaupunkirakenteessa, ja kuinka tuon tyhjän tilan käyttöönotto pienentäisi hiilijalanjälkeä.   

  ”Tienkarttatyömme keskeisimpiä näkökantoja on teknologisten keinojen mahdollisuuksien yhdistäminen resurssitehokkuuden näkökulmaan. Eli kuinka voisimme teknologian soveltuvimpien ratkaisujen lisäksi käyttää ja muokata kaupunkejamme niin, että hiilijalanjälki rakennuksen käyttäjää tai asukasta kohden on mahdollisimman pieni. Tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 voidaan saavuttaa vain hyödyntämällä kaikkia vaikuttavia keinoja”, kertoo tiekarttatyötä RAKLIssa vetävä Mikko Somersalmi.    

  RAKLIn lisäksi teollisuuden suuret toimialat sekä kuusi muuta toimialaliittoa laativat toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat. Tiekartat on tarkoitus sisällyttää parhaillaan valmisteltavaan kansainvälisen kasvun ohjelmaan. 

  Lisätietoa: 

  Mikko Somersalmi 
  tekninen johtaja, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi