• fi
 • en
 • RAKLI toteutti pilotin työympäristöjen laadullisesta kysyntäennusteesta

  RAKLI toteutti pilotin työympäristöjen laadullisesta kysyntäennusteesta, jolla selvitettiin käyttäjäorga­nisaatioiden ja omistajien näkemyksiä siitä, millaista tilaa käyttäjät tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena kysyntäennusteessa on tunnistaa työympäristöjen käyttäjätarpeiden muutoksia ja tuoda vertailutietoa organisaatioille työympäristöjen kehittämiseen ja muutostarpeiden tunnistamiseen.

  ”Kiinteistöliiketoiminnassa tarvitaan eteenpäin katsovaa tietoa muuttuvien asiakastarpeiden ymmärtämiseksi, erityisesti maan­käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Viimevuotisessa strategiatyössä RAKLIn jäsenet korostivat käyttäjien muuttuvien tar­peiden tunnistamista ennakointityön ja datan avulla. Näitä läh­dettiin pilotoimaan tietotyön ja työympäristöjen näkökulmasta”, kertoo Mikko Östring RAKLIsta.

  Pilotti toteutettiin rajatulle joukolle käyttäjäorganisaatioita ja kiin­teistönomistajia kohdistetuilla kyselyillä, joihin tuli yhteensä 40 vas­tausta. Käyttäjäorganisaatioista lähes 60 prosenttia oli toteuttanut merkittävän työympäristömuutoksen puolen vuoden sisällä ja yli 34 prosenttia suunnitteli muutoksen toteuttamista.

  Jatkossa kyselyjen kohderyhmiä tullaan laajentamaan ja sisältöjä kehittämään. Erityisesti organisaatiokulttuuristen tekijöiden mer­kityksen ymmärtäminen ja työympäristöjohtamisen evoluutiovai­heiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan lisätä organisaati­oiden suorituskykyä ja työntekijöiden hyvinvointia.

  Laadullinen kysyntäennuste -selvitys

  Lisätiedot:
  Mikko Östring
  Johtaja, toimitilat, 050 301 8933
  mikko.ostring@rakli.fi