• fi
  • en
  • RAKLIlta uusi kestävän kehityksen Sitoutumus2050 – tyhjät tilat tarpeita vastaavaan käyttöön

    15.05.2017

    Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Sitoumuksen takana on kestävän kehityksen toimikunta ja se perustuu konkreettisten, mitattavien sitoumusten tekemiseen. RAKLI antoi oman lupauksensa etätyöskentelyn ja -kokousten ottamisesta käyttöön, kun sitoumuksia ensimmäisen kerran annettiin vuonna 2014. Nyt tähän liittyvät mittarit on saavutettu, ja on aika sitoutua uuteen kestävää kehitystä tukevaan toimenpiteeseen.

    Uudessa sitoumuksessaan RAKLI lupaa toimia aktiivisesti tyhjän tilan vähentämiseksi. On resurssiviisasta, että olemassa olevassa kaupunkirakenteessa sijaitsevat kiinteistöt ovat tehokkaasti käytössä. Tämä on tärkeää myös kaupunkien elinvoiman näkökulmasta. Tarjotakseen konkreettisia keinoja käyttötarkoituksenmuutosten ja tilapäisratkaisujen löytämiseen RAKLI toteuttaa kehitysklinikan ja opintomatkan sekä teettää aiheesta diplomityön.