• fi
 • en
 • RAKLIn digikysely paljasti yllättäviä tuloksia alan yritysten digitaalisuuden hyödyntämisestä

  14.02.2019

  RAKLI selvitti viime vuoden lopulla jäsenistönsä nykytilaa digitaalisuuden hyödyntämisessä ja siihen liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Selvityksen tavoitteena oli tarjota alan toimijoille läpileikkaus liiketoiminnan digitalisoinnin nykykäytäntöihin ja tulevaisuuden kehityssuuntiin.

  Kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2018 ja se oli jatkumoa vuonna 2016 toteutetulle vastaavalle kyselylle. Kysely lähetettiin kaikille RAKLIn jäsenien yhteyshenkilöille ja vastauksia saatiin tällä kertaa 38 kappaletta.

  Digitaalisuuden vaikutus toimialan muutokseen oli lähes yksimielistä, sillä 95 prosenttia vastaajista näki, että digitaalisuus tulee muuttamaan toimialaa vähintään jonkin verran. Yritysten valmistautuminen muutokseen kuitenkin vaihteli huomattavasti, sillä vain 13 prosentilla yrityksistä oli erillinen digistrategia, joka oli linkitetty myös yrityksen strategiaan. Muutos vuodesta 2016 on kuitenkin selvä, sillä silloin tehdyssä kyselyssä digistrategia oli vain neljällä prosentilla.

  Yritysten tavoitteet digitaalisuuden hyödyntämisen suhteen painottuvat vahvasti nykyisen liiketoiminnan tehostamiseen 77 prosentilla vastaajista. Huomioitavaa on, että 40 prosenttia näki kannattavuutensa olevan keskivertoa parempi. Yllättävää taas se, että vain 6 prosenttia vastanneista haki digitaalisuuden avulla uuden liiketoiminnan luomista.

  Yrityksien panostukset innovaatio ja kehitystoimintaan olivat maltillisia, sillä hieman yli viidennes vastaajista panosti alle yhden prosentin liikevaihdostaan ja 40 prosenttia vastaajistakin panosti alle kaksi prosenttia liikevaihdostaan. Tämä on selvässä ristiriidassa alan tavoitteiden kanssa, jossa TKI-panostukset halutaan nostaa neljään prosenttiin liikevaihdosta (vrt. KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoite).

  Vastanneiden kesken yleisimmin käytetty keino digiliiketoiminnan kehittämiseen oli mukanaolo alan yhteisissä kehityshankkeissa, kuten KIRA-digissä. Vastaajista prosentilla oli kokemusta näistä hankkeista. Huolimatta startup-toiminnan saamasta runsaasta huomiosta vain viisi prosenttia vastanneista teki yhteistyötä startup-yritysten kanssa.

  Digitaalisuuden täysimääräisen hyödyntämisen edessä oli kuitenkin useita haasteita.

  Kolme keskeisintä haastetta liiketoiminnan digitalisoinnissa olivat:

  RAKLIn strategian mukaisesti meillä on selvä rooli auttaa jäseniämme uudistumaan. Neljännes vastaajista arvostaa yhdessä tekemistä, pitäen seminaareja sekä alan yritysten yhteisiä kehityshankkeita hyödyllisinä. Huutoonne vastataan ja tulemme lisäämään esimerkiksi case-kuvauksia, sillä vastaajista niitä piti hyödyllisinä lähes joka kolmas.