• fi
 • en
 • RAKLIn maine ja brändi vahvistuneet

  20.02.2018

  RAKLI teetti tammikuussa neljättä kertaa mainetutkimuksen, jonka tulokset olivat jälleen ilahduttavia. Kokonaismaineemme on parantunut koko kahdeksanvuotisen seurantajakson ajan ja RAKLIa pidetään edelleen kiinteistö- ja rakentamisalan johtavana järjestönä.

  RAKLIn brändi on vahvistunut voimakkaasti ja sidosryhmämme näkevät meidät asiantuntevana, yhteistyöhakuisena ja vastuullisena toimijana. Nämä kolme muodostavat myös osan kivijalastamme, joka kertoo toimintamme pohjaavan oikeisiin asioihin.

  Myös RAKLIn maine on vahvistunut vuoden 2016 tutkimukseen verrattuna ja on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Lisäksi odotukset RAKLIn toiminnan korkealle laadulle kasvoivat ja mielikuva RAKLIsta kehittyvänä toimijana vahvistui.

  Tutkimuksessa vastaajat pääsivät myös arvioimaan RAKLin suoriutumista strategian näkökulmasta. Vastaajien mukaan RAKLIn vaikuttavuus strategiakauden 2016-2020 liittyvissä teemoissa on kasvanut ja näin ollen kehitys on ollut myönteistä.

  Tutkimuksesta nousi esille myös haasteita, kuten kasvanut odotus tunnettuudelle ja julkisuuden kautta vaikuttamiselle. RAKLIlta toivotaan selkeämpää viestintää ja aktiivisempaa näkyvyyttä julkisuudessa. Viestintäkanavien säännöllinen seuraaminen on hiukan laskenut ja sen sijaan yksittäiset, kiinnostavat teemat herättävät mielenkiintoa sidosryhmissä.

  Mainetutkimukseen vastasi lähes 180 henkilöä RAKLIn keskeisistä sidosryhmistä ja vastausprosentti oli 28. Tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin palkinto ja olemme olleet voittajaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

  Kiitämme kaikkia vastaajia lämpimästi saamastamme palautteesta!