• fi
 • en
 • RAKLIn myöntämän tutkimusrahoituksen haku on käynnissä

  26.08.2016

  RAKLI myöntää tutkimusrahoitusta stipendeinä, apurahoina tai avustuksina. Rahoitusta voidaan myöntää käynnistyvään tai käynnissä olevaan akateemiseen tutkimukseen, esim. ylempien korkeakoulututkintojen lopputöihin ja jatkotutkintoihin, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten tutkimushankkeiden (osittaiseen) rahoittamiseen sekä kotimaisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen muodostamiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

  Etusijalla on rahoittaa sellaista toimintaa ja hankkeita, joilla on vahva kytkentä kiinteistöalan käytännön toimijoihin, kiinteistömarkkinoiden toimintaan tai niitä koskevaan kansainväliseen kehitykseen. Lisäksi hankkeiden tulee kehittää kiinteistösijoittamisen ja kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja toimintatapoja. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen tulee jättää viimeistään 30.9.2016 postitse osoitteeseen:

  RAKLI ry Annankatu 24, 2. krs., 00100 Helsinki

  Tutkimusrahoituksen painopistealueet

  Sisällöllisesti etusijalla ovat seuraaviin painopistealueisiin liittyvät tutkimus- ja kehityshankkeet:

  1. Kiinteistösijoittaminen ja -rahoitus


  2. Kiinteistömarkkinat

  3. Vuokramarkkinat ja vuokrausliiketoiminta

  4. Kiinteistöalan asiakkuudet ja palvelumarkkinat

  5. Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen