• fi
 • en
 • RAKLIn toimistolla kokeilussa uusia teknologioita

  15.01.2019

  RAKLIn toimistolla on loppuvuodesta 2018 ollut testikäytössä 720°-sisäilmavalvontapalvelu, jonka avulla saadaan seurattua reaaliaikaisesti sisäilmaolosuhteita ja niiden laatua. Kokeilu liittyy RAKLIn tavoitteeseen tarjota jäsenistölleen mahdollisuus tutustua erilaisiin alan kokeiluihin ja uusiin teknologioihin, joita jäsenet voivat ottaa käyttöön myös omissa organisaatioissaan. RAKLI onkin avoin ottamaan muitakin käyttäjiin tai tiloihin liittyviä palveluita testattavaksi Annankadulle.

  Nyt käynnissä olevaan testaukseen liittyen toimistolla on neljässä pisteessä mittarit, jotka mittaavat jatkuvasti hiilidioksidia (CO2), lämpötilaa, ilmankosteutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sekä yksi mittari mittaa erityisesti pienhiukkasia. Mikrofonit puolestaan mittaavat akustista ympäristöä ja sen avulla esimerkiksi tunnistetaan puheäänen osuus melutasoista.

  Ohjelma analysoi tiloista saatua dataa ja laskee pisteluvut tiedoista. Pisteytys perustuu muiden palvelua käyttävien toimipisteiden suorituksiin, joita sitten verrataan oman yksikön tietoihin. Ohjelma hälyttää, kun arvot eivät ole sallitulla välillä. Nämä rajat perustuvat sisäilmastoluokitukseen, joka puolestaan perustuu useisiin tutkimuksiin sisäilmasta.

  Järjestelmä tuottaa automaattisia raportteja ja antaa suosituksia sekä kertoo mitä liian korkea arvo voi aiheuttaa. Reaaliaikainen mittaus varmistaa sen, että tietoihin pääsee käsiksi heti ja tätä kautta pystyy vertaamaan mitä on tapahtunut esimerkiksi poikkeaman ilmetessä.

  Mittaukseen sisältyy live-näyttö, joka kertoo tilojen käyttäjille toimitilasta kerättyä dataa. Työkalulla pystyy vähentämään epäluuloisuutta esimerkiksi lämpötilan suhteen. Samalla kun käy kurkkaamassa tietoja voi tabletin kautta antaa palautetta sisäilmasta.

  RAKLIn projektipäällikkö Juho Kess on yksi laitteen aktiivisista käyttäjistä. Hänen mukaansa työkalu on hyvä varsinkin ongelmien selvitykseen. Ja samalla ajantasainen tieto sisäilmasta ja sen laadusta lisää ihmisten tyytyväisyyttä ja vähentää pelkoja.