• fi
 • en
 • RAKLIn Vuokra-asuntobarometri syksy 2017: Vuokra-asuntojen vahva kysyntä siivittää tarjonnan kasvua ja pitää vuokrat nousujohteisina

  29.09.2017

  Kasvukeskusten vuokra-asuntomarkkinat houkuttelevat edelleen asuntosijoittajia. Vuokra-asuntojen saatavuus paranee tarjonnan kasvun myötä, mutta vuokra-asuntojen kasvava tarve pitää vuokratasot nousussa kaikissa kasvukeskuksissa. Tonttien saatavuus ja rakentamismääräykset nähdään edelleen tarjonnan kasvun suurimpina haasteina. Vilkas rakentaminen nostaa myös rakennuskustannuksia.

  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kartoittaa asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntojen rakentamisen, asuntosijoittamisen sekä vuokratasojen kehitysnäkymistä. Elokuussa 2017 toteutettuun kyselyyn vastasi 54 asuntovuokramarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 225 000 vuokra-asuntoa.

  Kaikissa sijoittajaryhmissä kiinnostusta omistusten kasvattamiseen

  Vuokra-asuntojen tarjonta jatkaa kasvuaan. Kaikki barometrivastaajat ennakoivat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja rakennettavan lisää tulevan vuoden aikana, ja kasvua odotetaan kaikkien sijoittajaryhmien omistuksiin. Kotimaisten instituutiosijoittajien, kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vuokra-asunto-omistusten kasvun jatkumiseen uskoo yli 80 prosenttia, ja kansainvälistenkin sijoittajien omistusten kasvuun yli 60 prosenttia vastaajista. Tuettuja vuokra-asuntoja tuottavien kunnallisten vuokra-asuntoyhteisöjen ja opiskelija-asuntoyhteisöjen omistusten kasvuun uskoo noin 60 prosenttia vastaajista. Myös kaupankäynti olemassa olevilla vuokra-asunnoilla jatkunee vilkkaana: lähes 60 prosenttia vastaajista ennakoi myyvänsä omistamiaan vuokra-asuntoja tulevan vuoden kuluessa.

  Tonttien saatavuus ja nousevat rakennuskustannukset tarjonnan kasvun hidasteina

  Vuokra-asuntojen rakentamista siivittää sekä usko vuokrakysynnän kasvuun että vahva sijoittajakiinnostus. Toisaalta tarjonnan kasvun esteinä nähdään sekä vanhoja tuttuja että uusia, rakentamisen korkeasuhdanteista johtuvia syitä. 70 prosenttia barometrivastaajasta arvioi, että tonttien heikko saatavuus vaikeuttaa uusien vuokra-asuntojen rakentamista. Rakentamismääräyksissäkään ei nähdä suurta helpotusta: noin puolet vastaajista arvioi niiden vaikeuttavan vuokra-asuntojen rakentamista. Tonttien saatavuuden arvioidaan nyt olevan selkeästi suurempi haaste kuin esimerkiksi vuosi sitten. Rakentamisen korkeasuhdanteen aiheuttamat rakennuskustannusten nousu ja työvoiman saatavuushaasteet nähdään nyt myös selkeästi viime vuosia suurempina asuntotuotannon hidasteina. Rakentamisen kustannuksista nousua odotetaan etenkin työvoima-, tarvike- ja tonttikustannuksiin. Rahoituskustannusten sen sijaan ennakoidaan säilyvän nykytasollaan.

  Asiantuntijat yksimielisiä suurten kaupunkien pienten asuntojen vuokratasojen noususta

  Vahva vuokrakysyntä ja positiivinen talouskehitys pitävät vuokrat nousujohteisina tarjonnan kasvusta huolimatta. Odotukset pienten asuntojen vuokrien kehityksestä ovat nyt jopa viime kevättä positiivisempia kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Barometrin seuraamista kaupungeista vain Lahdessa odotukset ovat nyt viime kevättä maltillisempia. Vahvimmin vuokrien nousuun uskotaan edelleen Helsingissä, jossa yli 80 prosenttia vastaajista ennakoi pienten asuntojen vuokrien jatkavan nousuaan. Myös Turussa nousuun uskovien osuus lähentelee 80 prosenttia. Espoossa, Vantaalla ja Tampereella pienten asuntojen vuokrien nousuun uskoo yli 70 prosenttia asiantuntijoista.

  Suurten asuntojen vuokrien nousuodotukset vahvistuneet

  Odotukset suurten asuntojen vuokrien kehitykselle ovat muuttuneet selkeästi positiivisemmiksi kaikissa kasvukeskuksissa viimeisen vuoden kuluessa. Helsingissä nyt yli 40 prosenttia barometrin vastaajista ennakoi suurten asuntojen vuokrien nousevan tulevan vuoden aikana, ja vuokrien laskua odottaa alle 10 prosenttia vastaajista. Vuosi sitten nousuun ja laskuun uskovia vastaajia oli lähes yhtä paljon. Myös Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa suurten asuntojen vuokraodotukset ovat nyt ennemmin nousevia kuin laskevia. Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Lahdessa enemmistö vastaajista odottaa suurten asuntojen vuokrien säilyvän nykytasollaan. Vuokraodotusten saldoluvut pysyttelevät kuitenkin Oulussa ja Lahdessa edelleen negatiivisena, eli laskuun uskovien vastaajien osuus on suurempi kuin nousua ennakoivien. Jyväskylän ja Kuopion saldoluvut nousivat nyt niukasti plussan puolelle.

  Vuokra-asumisen suosio kasvaa

  Noin 60 prosenttia vastaajista arvioi vuokra-asumisen suosion kasvavan ja imagon paranevan edelleen. Näkemykset ovat viime vuosien aikana muuttuneet koko ajan hiljalleen positiivisemmiksi. Vuokra-asuntojen saatavuus on parantunut tasaisesti viime vuosina, ja nyt lähes 80 prosenttia vastaajista arvioi saatavuuden paranevan tulevan vuoden kuluessa. Sijainti, toimivat joukkoliikenneyhteydet sekä asumisen hinta pysyttelevät vuodesta toiseen vuokra-asumisen keskeisimpinä kilpailutekijöinä.

  Lisätietoja:
  Aija Tasa, johtaja, RAKLI, puh. 050 327 2077
  Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto, 040 555 5269

  Graafit

  Artikkeli on julkaistu Locus-lehdessä 3/2017.
  Vuokra-asuntobarometriä on tehty vuodesta 2009 lähtien. Barometrin toteuttaa KTI Kiinteistötieto Oy.

  Aija Tasan blogi: 
  Asuinympäristö vuokra-asumisen merkittävin kilpailutekijä