• fi
 • en
 • RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntojen tarjonta lisääntyy, kysyntä myös korkealla

  24.04.2018

  Vuokra-asuntojen tarjonta jatkaa kasvuaan

  Peräti 94 prosenttia barometrin vastaajista ennakoi vuokra-asuntojen tarjonnan jatkavan kasvuaan tulevan vuoden aikana. Kasvua siivittää etenkin vilkas uudisrakentaminen: 96 prosenttia vastaajista arvioi, että vapaarahoitteista vuokra-asuntokantaa rakennetaan lisää, ja yli 80 prosenttia vastaajista uskoo myös valtion tukeman asuntotuotannon kasvuun.

  Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus vahvaa

  Kansainväliset asuntokiinteistösijoittajat ovat muutaman viime vuoden aikana vahvistaneet jalansijaansa Suomen markkinoilla. Asiantuntijoiden usko kansainvälisen sijoituskysynnän kasvuun on nyt vahvempaa kuin koskaan ennen barometrin kohta kymmenvuotisessa historiassa: yli 80 prosenttia vastaajista uskoo kansainvälisen sijoittajakysynnän kasvavan. Myös yksityisten sijoittajien, kotimaisten asuntorahastojen ja -yhtiöiden sekä instituutiosijoittajien odotetaan kasvattavan vuokra-asunto-omistuksiaan edelleen.

  Vahva kysyntä nostaa vuokria kaikissa kasvukeskuksissa

  Tarjonnan kasvusta huolimatta asiantuntijoiden odotukset asuntovuokrien kehityksestä ovat nousujohteisia kaikissa kasvukeskuksissa. Helsingissä lähes 90 prosenttia vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien nousevan lähimmän vuoden kuluessa. Vuokrien laskuun ei usko yksikään vastaajista. Espoossa pienten asuntojen vuokrien nousuun uskoo reilu 70 ja Vantaalla lähes 80 prosenttia vastaajista. Espoossa muutama vastaaja ennakoi kuitenkin myös lievää vuokrien laskua. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa usko pienten asuntojen vuokrien nousuun on edelleen vahvaa. Tampereella ja Turussa kasvuodotukset ovat kuitenkin voimistuneet viimeisen puolen vuoden aikana, kun taas Jyväskylässä, Oulussa, Lahdessa ja Kuopiossa vuokrien nousuun uskovia vastaajia on nyt hieman vähemmän kuin viime syksynä.

  Vahva talous- ja kaupungistumiskehitys vahvistaa nyt myös suurten asuntojen kysyntää, ja Helsingissä puolet vastaajista ennakoi nyt myös suurten asuntojen vuokrien nousua. Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa suurten asuntojen vuokrien nousuun uskoo 30-40 prosenttia vastaajista. Jyväskylässä ja Oulussa suurten asuntojen vuokrien odotetaan säilyvän ennallaan, kun taas Kuopiossa ja Lahdessa useampi vastaaja uskoo suurten asuntojen vuokrien laskuun kuin niiden nousuun.

  Työvoiman saatavuus rakentamisen pahin pullonkaula

  Voimakas rakentamisbuumi nostaa rakentamisen kustannuksia, ja lähes 80 prosenttia vastaajista arvioi korkeiden rakentamiskustannusten vaikeuttavan vuokra-asuntojen rakentamista. Myös tonttien saatavuuden arvioidaan vaikeutuneen entisestään, ja useampi kuin kolme neljästä vastaajasta arvioi sen vaikeuttavan uudistuotantoa. Nyt toteutetussa kyselyssä työvoiman saatavuus on noussut kaikkein pahimmaksi rakentamisen pullonkaulaksi: yli 80 prosenttia vastaajista arvioi työvoiman saatavuuden nykytilanteessa vaikeuttavan vuokra-asuntorakentamista. Työvoimapula arvioidaan nyt pahemmaksi pullonkaulaksi kuin kertaakaan aiemmin barometrin historiassa.

  Tarjonnan kasvu edistää vuokra-asuntojen saatavuutta

  Ripeä uudistuotanto parantaa vuokra-asuntojen saatavuutta: 84 prosenttia barometrin vastaajista arvioi vuokra-asuntojen saatavuuden paranevan tulevan vuoden aikana. Yli 70 prosenttia vastaajista uskoo vuokra-asumisen suosion nousuun, ja yli 60 prosenttia vastaajista uskoo myös vuokra-asumisen yleisen imagon positiiviseen kehitykseen. Myös vuokratasojen kehitys suhteessa asumisen hintaan ennemmin vahvistaa kuin heikentää vuokra-asumisen suosiota tulevan vuoden aikana.


  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kartoittaa asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntojen rakentamisen, asuntosijoittamisen sekä vuokratasojen kehitysnäkymistä. Maaliskuussa 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi 54 asuntovuokramarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 170 000 vuokra-asuntoa.