• fi
 • en
 • RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntomarkkinoiden näkymät vahvistuivat jälleen kevään pienen notkahduksen jälkeen

  17.09.2019

  Vuokra-asuntojen vahva kysyntä siivittää vuokra-asuntojen rakentamista ja asuntosijoittamista. Vuokra-asuntomarkkinoiden kasvuodotukset ovat asiantuntijoiden mukaan nyt kautta linjan vahvempia kuin viime keväänä. Vuokrien nousun uskotaan jatkuvan etenkin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

  Vuokra-asuntojen rakentaminen jatkuu vilkkaana suurimmissa kaupungeissa. Vuokra-asuntomarkkinoiden vetovastuu näyttää siirtyneen vahvasti suurten ammattimaisten toimijoiden harteille.

  Ammattimaiset sijoittajat kasvattavat vuokra-asuntosijoituksiaan

  Vuokra-asuntosijoitusten määrän uskotaan kasvavan vahvasti niin instituutiosijoittajien, asuntorahastojen ja -yhtiöiden kuin kansainvälisten sijoittajienkin salkuissa tulevan vuoden aikana. Usko näiden kaikkien sijoittajaryhmien sijoitusten kasvuun on nyt kevään pienen notkahduksen jälkeen noussut jopa viime syksyä korkeammalle tasolle. Myös kunnallisten vuokrataloyhtiöiden ja opiskelija-asuntosäätiöiden uskotaan kasvattavan asuntoinvestointejaan. Yksityisten piensijoittajien sijoitusten kasvuun uskovien vastaajien määrä on nyt ainoana ryhmänä viime kevään tasolla ja selkeästi viime syksyä pienempi: kun syksyllä 2018 73 prosenttia vastaajista uskoi yksityisten piensijoittajien kasvattavan asuntosijoituksiaan, oli kasvuun uskovien osuus nyt pudonnut 44 prosenttiin. Vastaajista 16 prosenttia ennakoi pienten sijoittajien jopa vähentävän vuokra-asuntosijoituksiaan tulevan vuoden aikana.

  Vuokrien nousuodotukset vahvistuivat taas

  Myös vuokrien nousuun uskotaan nyt vahvemmin kuin viime keväänä. Barometrivastauksissa näkyy osin syksyn tyypillinen vuokra-asuntomarkkinoiden kysyntäpiikki, ja Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa pienten asuntojen vuokraodotusten saldoluku on jälleen noussut 80-90 prosentin tasolle. Vantaallakin saldoluku on positiivinen, mutta jää viime kevään noin 60 prosentin tasolle asuntotarjonnan vahvan kasvun rajoittamana. Oulun, Jyväskylän ja Kuopion vuokraodotusten saldoluvut asettuvat noin 30 prosentin tasolle.

  Suurten asuntojen vuokrissa nousuodotuksia suurimmissa kaupungeissa

  Myös suurten asuntojen vuokrien nousuodotukset vahvistuivat hieman viime kevääseen verrattuna. Suurten asuntojen vuokrien nousuun uskoo Helsingissä, Espoossa ja Tampereella noin 40 prosenttia vastaajista ja Vantaalla ja Turussa noin kolmannes. Näiden kaupunkien vuokraodotusten saldoluvut ovat positiivisia, eli suurten asuntojen vuokrien nousuun uskovien vastaajien osuus on selkeästi laskua odottavia suurempi. Sen sijaan Kuopiossa ja Oulussa saldoluku on nollan tuntumassa, ja Jyväskylässä, Lahdessa ja muualla Suomessa selkeästi negatiivinen.

  Rakennuskustannusten nousupaineet heräsivät jälleen

  Tonttien saatavuus, rakennuskustannukset ja rakentamisen sääntely pysyvät sitkeästi vuokra-asuntojen rakennuttamisen pullonkaulalistan kärjessä. Peräti 77 prosenttia vastaajista arvioi tonttien saatavuuden vaikeuttavan vuokra-asuntotuotantoa merkittävästi tai jonkun verran. Rakentamisen pahimmat kustannuspaineet ovat hienoisesti helpottaneet viime vuodesta, mutta edelleen 59 prosenttia vastaajista arvioi kustannusten rajoittavan vuokra-asuntojen rakentamista. Toisaalta viime kevättä suurempi osuus, eli noin puolet vastaajista odottaa nyt niin työvoima-, materiaali- kuin tonttikustannustenkin nousevan lähimmän vuoden aikana. Vain rahoituskustannuksissa ei nähdä nousupaineita.

  Vahva vuokra-asunto- ja sijoituskysyntä sekä rahoituksen saatavuus tukevat rakentamista

  Selkeä enemmistö, noin 73 prosenttia barometrivastaajista arvioi vuokra-asuntokysynnän edistävän asuntojen rakennuttamista merkittävästi tai jonkin verran. Myös sijoittajakysyntä arvioidaan nyt vahvemmaksi kuin parissa edellisessä barometrissa. Rahoituksen saatavuuden arvioi rakentamista edistäväksi tekijäksi nyt yli 43 prosenttia vastaajista. Osuus on korkein sitten syksyn 2016. Rahoituksen saatavuuden kokee haasteelliseksi nyt reilu 20 prosenttia vastaajista, kun viime keväänä näin arvioi lähes kolmannes.

  Lisätietoja: 
  Aija Tasa, 050 327 2077, johtaja, RAKLI, asuminen 
  Hanna Kaleva, 040 555 5269, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy 

  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kartoittaa asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntojen rakentamisen, asuntosijoittamisen sekä vuokratasojen kehitysnäkymistä. Elo-syyskuun vaihteessa toteutettuun kyselyyn vastasi 65 asuntovuokramarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 275 000 vuokra-asuntoa.