• fi
 • en
 • RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokrien nousuodotukset aiempaa maltillisempia

  11.04.2019

  Vuokra-asuntojen sijoittajakysyntä kasvaa edelleen, mutta kasvuvauhti on lähes kaikissa sijoittajaryhmissä hidastumassa. Myös vuokrien nousuodotukset ovat aiempaa maltillisempia: pienten asuntojen vuokrien nousu jatkuu, mutta suurten asuntojen vuokrien arvioidaan joissakin kasvukeskuksissa jopa laskevan. Rakentamisen kustannusten pitkään jatkuneen nousun ennakoidaan olevan pysähtymässä.

  Vuokra-asuntojen uudistuotanto on ollut parin viime vuoden ajan hyvin vilkasta etenkin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Tarjonnan kasvu jatkuu edelleen vahvana, mutta näkymät ovat kuitenkin hieman maltillisempia kuin aiemmissa kyselyissä. RAKLIn Vuokra-asuntobarometrin vastaajista 91 prosenttia arvioi nyt, että vapaarahoitteista vuokra-asuntokantaa rakennetaan tulevan vuoden aikana lisää, ja 69 prosenttia vastaajista uskoo myös valtion tukeman asuntotuotannon kasvuun. Viime syksynä tehdyssä edellisessä kyselyssä vastaavat luvut olivat 95 ja 77 prosenttia.

  Sijoittajakysynnän kasvuvauhti hidastumassa

  Vuokra-asuntojen sijoituskysynnässä on viime syksyn kyselyn tavoin nähtävissä hidastumisen merkkejä, joskin vastaajien näkemykset vaihtelevat eri sijoittajaryhmien välillä. Kansainvälisten sijoittajien odotetaan edelleen olevan vahvimmin asuntoinvestointejaan kasvattava ryhmä: nyt 67 prosenttia vastaajista ennakoi kansainvälisten sijoittajien lisäävän vuokra-asunto-omistuksiaan Suomessa. Osuus on kuitenkin laskussa, sillä viime syksynä vastaava osuus oli 78, ja vuosi sitten keväällä 82 prosenttia. Kaikissa muissa sijoittajaryhmissä, yksityisiä sijoittajia lukuun ottamatta, noin 60 prosenttia vastaajista odottaa vuokra-asunto-omistusten kasvavan. Sijoituskysynnän lasku on voimakkainta kotimaisilla asuntosijoitusrahastoilla: vielä vuonna 2016 yli 90 prosenttia barometrin vastaajista odotti kotimaisten rahastojen investointien kasvavan, ja nyt vastaava osuus oli tasan 60 prosenttia. Vastaajista 12 prosenttia odottaa kotimaisten asuntosijoitusrahastojen jopa pienentävän vuokra-asuntokantaansa.

  Vuokrien nousua ennakoi aiempaa harvempi vastaaja

  Asiantuntijoiden odotukset asuntovuokrien kehityksestä ovat aiempaa maltillisempia. Pienten asuntojen vuokrien odotetaan edelleen nousevan selkeästi suurimmissa kaupungeissa, mutta saldoluvut ovat kääntyneet kaikissa kaupungeissa alaspäin. Odotukset ovat silti edelleen hyvin vahvoja Helsingissä ja Tampereella, joissa noin 85 prosenttia vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien nousevan lähimmän vuoden kuluessa. Turussakin pienten asuntojen vuokrien nousuun uskoo 78 prosenttia vastaajista, kun Espoossa ja Vantaalla osuus on laskenut 70 prosentin tuntumaan. Lahdessa saldoluku on jo kääntynyt negatiiviseksi, kun lähes kolmasosa vastaajista ennakoi vuokrien laskua yksiöissä ja kaksioissa.

  Myös suurissa asunnoissa vuokrien nousuun uskovia vastaajia on nyt vähemmän kuin viime syksynä. Ainoan poikkeuksen tekee Tampereen seutu, jossa vuokraodotusten saldoluku on hivenen noussut viime syksystä. Vuokrien nousuodotukset ovatkin nyt Tampereella toiseksi voimakkaimpia Helsingin jälkeen, ja Turun lukemat ovat lähellä Tampereen tasoa. Helsingissä noin 45, Tampereella 34 ja Turussa 31 prosenttia vastaajista arvioi suurten asuntojen vuokrien nousevan. Espoossa ja Vantaalla nousuun uskovien osuus on laskenut 25-30 prosenttiin, ja samalla vuokrien laskua ennakoivien määrä kasvaa. Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa ja Lahdessa useampi vastaaja uskoo puolestaan suurten asuntojen vuokrien laskuun kuin niiden nousuun, ja saldoluvut ovat selvästi edellistä kyselyä matalampia.

  Rakentamisen kustannusten kasvu pysähtymässä

  Barometrin vastaajat ovat ennakoineet vuodesta 2010 lähtien joka vuosi selkeää kasvua sekä ylläpito- että rakentamisen kustannuksiin. Tälläkin kertaa lähes kaikki vastaajat uskoivat ylläpitokustannuksien nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana, mutta rakentamisen kustannusten nousu on volyymien laskun myötä taittumassa. Etenkin tarvikkeiden ja materiaalien kustannuksissa sekä asuntorakentamisen kokonaiskustannuksissa suunnilleen yhtä moni vastaaja ennakoi nyt nousua kuin laskua, kun vielä viime syksynä kaksi kolmasosaa vastaajista odotti kustannusten nousevan. Myös rakentamisen työvoimakustannuksien nousua povaa nyt huomattavasti aiempaa harvempi vastaaja.

  Yli 60 prosenttia vastaajista arvioi silti edelleen korkeiden rakentamiskustannusten vaikeuttavan vuokra-asuntojen rakentamista, ja niitä pidetään tonttien ja työvoiman saatavuuden ohella rakentamisen pahimpana pullonkaulana. Tilanne näyttää kuitenkin hieman aiempaa valoisammalta, sillä pariin edelliseen kyselyyn verrattuna harvempi vastaaja arvioi nyt näiden kolmen tekijän vaikeuttavan rakentamista.

  Lisätiedot:

  Aija Tasa, johtaja, Asunnot, RAKLI, 050 327 2077
  Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 555 5269

  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kartoittaa asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntojen rakentamisen, asuntosijoittamisen sekä vuokratasojen kehitysnäkymistä. Maaliskuussa 2019 toteutettuun kyselyyn vastasi 53 asuntovuokramarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 215 000 vuokra-asuntoa.