• fi
 • en
 • Raportti: Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden luotettavuus

  Rakli, Väylävirasto ja kymmenen kaupunkia eri puolilta Suomea pistivät viisaat päänsä yhteen ja pohtivat infrahankkeiden kustannusarvioiden viestintää. Tyypillisesti päätökset infrahankkeen, kuten valtatie-, silta- tai raidehankkeen, toteuttamisesta nojaa ensimmäisiin kustannusarvioihin. Näihin alkuvaiheen arvioihin kuitenkin liittyy monia epävarmuustekijöitä, joita tulisi tunnistaa ja viestiä selkeämmin. Näin mahdolliset lisäkustannukset hankkeen edetessä eivät tulisi yllätyksenä.

  Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden luotettavuus  -kehityshankeen loppuraportti on nyt julkaistu. Raportissa avataan epävarmuustekijöiden korimallia, jonka mukaan hankkeet voidaan jaotella riippuen siitä kuinka isoja epävarmuustekijöitä ne sisältävät. Korimalli puolestaan toimii pohjana hankkeesta viestimiseen. Raportti sisältää myös viestinnän vinkkilistan Väylävirastolle ja kaupungeille.

  Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden luotettavuus
  Tulosraportti

  Suurten infrahankkeiden kustannusarvioiden projektia vetää Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Hankkeen toimeksiantajina ovat Väylävirasto sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Porin kaupungit.