• fi
 • en
 • ReCoTech Breakfast: Energiaa auringosta, säästöä kustannuksista ja päästöistä

  12.04.2017

  Ensimmäinen ReCoTech Breakfast järjestettiin kevääseen sopivasti aurinkoenergiateemalla. Tilaisuuden tarkoituksena oli tuoda kiinteistönomistajat ja palvelujen tarjoajat yhteen ja vaihtaa näkemyksiä aurinkoenergian hyödyntämisestä. Useampi puhuja korosti, että auringon tuottamaa energiaa riittää, ja teknologian kehittymisen myötä oma voimala on yhä useammassa kiinteistössä järkevä ja kustannustehokas ratkaisu.

  ReCoTech, joka tulee sanoista Real Estate and Construction Technology, järjestettiin ensimmäisen kerran Slushin rinnakkaistapahtumana marraskuussa 2016. ”Tilaisuuden saama suuri suosio on rohkaissut meitä luomaan kokonaisen tapahtumasarjan, joka auttaa startupeja ja kiinteistö- ja rakentamisalan vakiintuneita yrityksiä kohtaamaan toisensa. Tänään vuorossa on siis ensimmäinen ReCoTech Breakfast, joka on tarkoitus järjestää muutaman kerran vuodessa”, kertoi Anssi Salonen RAKLIsta.

  Lämpötilan optimoinnilla selvää säästöä

  Ensimmäisen alustuksen pitänyt Timo Aaltonen Fortumista puhui kiinteistöjen tulevaisuuden energiaratkaisuista. Hän sanoi, että tuotantotapoja kehitetään edelleen, jäähdytyksen merkitys korostuu ja energian talteenotosta tulee valtavirtaa. ”Meillä on käynnissä lämpöpilotti, jossa optimoidaan lämmönkulutusta. Lämpötilaa ohjataan sekä reaaliaikaisella tiedolla että ennusteiden perusteella, jotta se pysyy tasaisempana ympäri vuorokauden”, Aaltonen kuvaili.

  Toimintamallilla päästään merkittävään 5-20 prosentin vähennykseen lämmitystarpeessa ja 10-15 prosentin vähennykseen kaukolämmityksen tehomaksussa, kun huipputeho hallitaan aikaisempaa paremmin. ”Järjestelmän avulla saadaan selville, mitkä huoneistot ovat kylmiä ja mitkä kuumia. Automaattinen kosteuslisän valvonta tuo lisäksi esiin kiinteistössä piilevät ongelmat ajoissa”, lupasi Timo Aaltonen.

  Ei yhtä patenttiratkaisua

  Aurinkoenergiainvestointia ei kannata eikä tarvitse tehdä mutu-tuntumalla. Sunenergian sovelluksella on mahdollista nähdä tarkka aurinkoenergiapotentiaali 400 miljoonasta rakennuksesta. ”Meillä on käytössä laserkeilattu aineisto useista eurooppalaisista kaupungeista. Rakennuskohtainen aurinkoenergialaskuri antaa pohjan investointi- ja kannattavuusanalyyseille sekä arvioi eri sijoituspaikkavaihtoehtoja”, kertoi Antti Rousi.

  Erilaisista toteutusvaihtoehdoista kertoi Markus Andersen NAPS Solar Systemsiltä. Isot, yleensä etelään suunnatut tasakattojärjestelmät ovat käytetyistä tekniikoista yleisin, mutta nyt suosiotaan kasvattavat myös itä-länsi-asennukset. ”Järjestelmän valinnalla on paljon vaikutusta siihen, kuinka hyvin energiaa saadaan kerättyä ja paneeleiden asettelulla on merkitystä myös esimerkiksi jäähdytystarpeen kannalta”, Andersen kuvaili ja jatkoi: ”Aurinkoenergiajärjestelmän elinkaari on yli 30 vuotta. Taloudellisia laskelmia voi tehdä arvioimalla tuotetun energiamäärän suhdetta investointiin, mutta energianhinnan kehitystä tulevaisuudessa on mahdotonta ennustaa.” Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ovat suora omistus, leasing ja sähkömyyntisopimus.

  Postin aurinkovoimalaa tilaajan näkökulmasta esitellyt Hannu Simola korosti, että asiantuntevan kumppanin merkitys on erittäin suuri. ”Järjestelmät sinänsä eivät ole monimutkaisia, mutta päätöksentekoon liittyy monta punnittavaa näkökulmaa. Osaava toimittaja ei vahingoita olemassa olevia rakenteita, ja osaa esimerkiksi huomioida asennuksessa sen, milloin asiakas tarvitsee energiaa ja tehdä kallistukset mahdollisimman toimiviksi”, painotti myös Matti Orrberg Sähköinfosta. Työn tekemiseen kannattaa käyttää sertifioitua uusiutuvan energian asentajaa.

  Äly ja digitalisaatio auttavat säästämään energiaa

  ReCoTech Breakfast huipentui startupien esittelypuheenvuoroihin, joissa tykitettiin viidessä minuutissa keskeisimmät tuotteiden ja palvelujen tarjoamat edut.

  Ensavetec auttaa säästämään energiaa laitteistolla, joka kerää talteen 40 prosenttia suihkussa kulutetusta energiasta. ”Kiinteistöissä käytetystä energiasta jopa 30 prosenttia valuu viemäriin, minkä vuoksi kysymys on merkittävästä asiasta”, kertoi Niko Halonen. Fortum SmartLiving, jota esitteli Timo Kivi, on puolestaan kokonaisratkaisu älykkääseen asumiseen. Yksinkertaisen käyttöliittymän kautta asukas voi säätää muun muassa asuntonsa lämpötilaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Toimitilojen energiatehokkuuden todellisen tilanteen tunnistamisessa auttaa EcoReal, jonka tavoitteena on pienentää asiakkaiden energiakuluja ja nostaa kiinteistöjen arvoa. Tekoälyn hyödyntämisestä tästä näkökulmasta puhuivat Janne Rytkönen ja Juho Mäkelä.

  Mukana oli myös kaksi startupia, joilla on tarjoavat aurinkoenergiahankkeiden rahoitusta. Nordic Shine -rahastolla on kapasiteettia rahoittaa satoja voimaloita. ”Me tarjoamme helpon palvelun, joka sijoittuu voimalatoimittajan ja kiinteistönomistajan väliin”, kuvaili Jussi VimpariJukka Kajan Joukon Voimasta puolestaan kertoi Kattojen voima -joukkorahoituksesta, joka edesauttaa aurinkoenergian läpimurtoa ja tarjoaa tavallisille ihmisille mahdollisuuden sijoittaa voimaloihin.