• fi
 • en
 • ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta

  31.01.2023

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023-raportti alleviivaa systeemisen muutoksen tarvetta, sillä rakennetun omaisuuden tila on heikentynyt kahdessa vuodessa kaikilla viidellä tarkastellulla osa-alueella. Vuodesta 2000 vuoteen 2021 pelkästään talokannan korjausvelan määrä on noussut 24,9 miljardista eurosta 77,5 miljardiin euroon. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 velan määrä kasvoi yli kolme miljardia euroa. Lisäksi vuonna 2021 esimerkiksi erittäin huonokuntoisia tai huonokuntoisia tie- ja rautatiesiltoja oli yhteensä yli 800.

  ROTI 2023 -hankkeessa tarkasteltiin rakennetun omaisuuden tilaa viidessä eri paneelissa: rakennukset, liikenneverkot, yhdyskuntatekniikka, koulutus ja kehitys sekä arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide. Kaikki paneelit antoivat omat toimenpide-ehdotuksensa rakennetun omaisuuden tilan parantamiselle.

  Rakennukset -paneelin toimenpiteiksi ehdotetaan systeemisen muutoksen välttämättömyyttä: sääntelyn on jatkossa mm. mahdollistettava tyhjien tilojen jatkokehitys. Kestävää rakennussektori ei myöskään saavuteta ilman merkittäviä lisäpanoksia koulutukseen, kehitykseen ja tutkimukseen.

  Liikenneverkot -paneeli korostaa, että liikenneväylät on ymmärrettävä yhteiskunnan toimivuuden perustana, ei pelkkänä säästökohteena. Ne mahdollistavat Suomelle vuosittain noin 100 miljardin euron tavara- ja palveluviennin ja toimivat kotimarkkinat. Rataverkon kunnosta täytyy pitää huolta, jotta junaliikenteen turvallisuustaso säilyy. Jopa pääteillä on laatupuutteita ja niiden modernisointi onkin tullut ajankohtaiseksi. Liikenneväylien määrätietoinen kehittäminen ja oikea-aikainen korjaaminen on välttämätöntä, jotta liikenne on turvallista, sujuvaa, energiatehokasta ja taloudellista.   

  Yhdyskuntatekniikka -paneelin toimenpiteiksi ehdotetaan, että kierrätettyjen materiaalien käytön esteitä on poistettava ja markkinoiden imua on kasvatettava. Energiajärjestelmää täytyy kehittää vastamaan markkinoiden tarvetta ja vesihuoltolaitosten yhdistymistä tai kumppanuuden tiivistämistä on edistettävä taloudellisilla kannustimilla.

  Koulutus ja kehitys – paneelin toimenpiteiksi ehdotetaan, että osaajapulan taklaamiseksi on otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot. Tätä tukee myös kielitaitovaatimus: Suomessa on pystyttävä toimimaan nykyistä paremmin myös englannin kielellä. Ilman monialaista ja uudenlaista osaamista ympäristön ehdoilla tehtävä tuottavuusloikka ei onnistu. Esimerkiksi infra- ja korjausrakentamiseen sekä rakentamisen kiertotalouteen tarvitaan osaajaklusteri.

  Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taidepaneelin toimenpiteiksi ehdotetaan, että kokonaisvaltaisen suunnittelun ja hankintakriteerien pitää toimia laadun ja muutoksen mahdollistajana. Resurssiviisaus vaatii tarpeiden tunnistamista: esimerkiksi rakennuskannan sekä materiaalikierron parempi hyödyntäminen on mahdollistettava. 

  ROTI 2023-raportin koostamiseen osallistui yli 100 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa. Osa raportin luvuista perustuu ROTI 2023-hankkeen tilaamaan selvitykseen Forecon Oy:ltä. ROTI 2023 luovutettiin ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtoselle tiistaina 31.1.2023 Helsingissä. 


  LISÄTIETOJA:

  ROTI 2023 -hankejohtaja, Janne Tähtikunnas, 040 089 3583, janne.tahtikunnas@ril.fi

  ROTI 2023- viestintä, Henriikka Hellström, 040 554 8857, henriikka.hellstrom@ril.fi

  Raportti löytyy osoitteesta: www.roti.fi

  Seuraa ROTIa myös verkossa!

  Web: http://www.roti.fi
  Blogit: www.roti.fi/blogit


  Kiinteistö- ja rakentamisalan merkitys:

  Rakennetun omaisuuden arvo:

  Lähde: ROTI 2023-raportti


  Rakennetun omaisuuden tila ROTI on puolueeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omaisuuden tilasta.

  Asiantuntijaryhmät ovat tarkastelleet ROTI 2023-raportissa rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita viidessä paneelissa:

  Rakennukset: puheenjohtaja, Heidi Falkenbach, professori, Aalto-yliopisto
  Liikenneverkot: puheenjohtaja, Jorma Mäntynen, johtaja, professori, Destia
  Yhdyskuntatekniikka: puheenjohtaja, Petri Kouvo, toimialajohtaja, HSY
  Koulutus ja kehitys: puheenjohtaja, Mirja Illikainen, dekaani, professori, Oulun yliopisto
  Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide: puheenjohtaja, Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö, Taiteen edistämiskeskus

  Asiantuntijat:

  Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin.

  Rahoittajat:

  Väylävirasto, ympäristöministeriö, Taiteen edistämiskeskus sekä kiinteistö- ja rakentamisalan keskeiset järjestöt; Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry, Green Building Council Finland ry, Julkisivuyhdistys ry, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat RAKLI ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, Kiinteistötyönantajat ry, Ornamo ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS sr, RIL ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry, Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Viherympäristöliitto ry. Hankkeen päävastuullisena toteuttajana toimii RIL ry.

  ROTI 2023 ei edusta yksittäisen panelistin tai rahoittajan näkemystä asioiden tilasta. Raportissa annetut toimenpidesuositukset ja kehityksen suunta on muodostettu paneelikokouksissa käytyjen keskustelujen, sähköisten kyselyiden ja muun ennakko- ja taustamateriaalin pohjalta.

  Ensimmäinen ROTI ilmestyi vuonna 2007, jonka jälkeen se on ilmestynyt joka toinen vuosi.

  Tutustu ROTI 2023 -raporttiin >