• fi
 • en
 • Suositus: sprinklerijärjestelmien ylläpito

  Happipitoinen vesi sprinklerijärjestelmien sinkityissä putkissa voi aiheuttaa korroosioreaktion, jossa putkistoon syntyy vetykaasua ja valkoruostetta. Reaktio ilmenee paineen nousuna putkistossa. Sinkittyjen putkien käyttäminen uusissa sprinklerijärjestelmissä pitää lopettaa ja olemassa olevien putkistojen painetta ja kuntoa on tarkkailtava. 

  Sinkkiputkistoihin ja niissä tapahtuviin hapettumisreaktioihin liittyen on tunnistettu kolme mahdollista riskiä:  

  • Putkistoista huoltojen yhteydessä vapautuva vetykaasu voi räjähtää 
  • Reaktion seurauksena noussut paine voi rikkoa putkistoja  
  • Putkistoihin kertynyt valkoruoste voi mahdollisesti tukkia sprinklerisuuttimia  

  Vetykaasun räjähtämiseen liittyvät onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta sellainen tapahtui Helsingin kaupunginteatterilla 29.6.2020. Ruotsissa on tapahtunut paineennoususta johtuneita putkistojen rikkoontumisia, mistä on aiheutunut vesivahinkoja. Valkoruosteesta aiheutuneita suuttimien tukkeutumisia ei tiettävästi ole ollut, mutta TUKES ja VTT tutkivat mahdollista riskiä eri ikäisten sprinklerijärjestelmien putkistoissa.  

  RAKLI suosittelee kiinteistöomistajia tarkkailemaan putkistojen painetta kuukausittain ja varmistamaan, että räjähdysriski huomioidaan huoltotoimenpiteissä TUKESin laatiman ohjeistuksen mukaisesti.

  TUKESin ohje