• fi
 • en
 • Tampereen kiinteistömarkkinoilla jälleen vilkas vuosi

  16.04.2019

  Tampereen seudun kiinteistökauppamarkkinat ovat pysyneet aktiivisina, ja kaupankäynnin odotetaan pysyvän vilkkaana. Asuntorakentaminen on huippulukemissa, ja myös toimistorakentaminen on vilkastunut. Toimistojen vuokrien ja tilakysynnän odotetaan kasvavan, mutta liiketilamarkkinoiden näkymät ovat epävarmempia. Asuntovuokrien nousu on jatkunut edelleen.

  Tampereen seudun talous ja väestö kasvaa, ja asuntorakentamisen volyymit ovat 2000-luvun korkeimmalla tasolla. Vuonna 2018 Tampereella aloitettiin Tilastokeskuksen mukaan lähes 3 800 asunnon rakentaminen, ja myönnettiin rakennuslupa yli 3 000 asunnolle.

  Liikerakennuskanta kasvanut voimakkaasti, toimistorakentaminen kasvussa

  Tampereen seudulle valmistui KTI:n rakennushankeseurannan mukaan vuosina 2014−2018 yhteensä yli 160 000 neliötä uusia liikerakennuksia ja noin 50 000 neliötä uutta toimistotilaa. Tällä hetkellä liiketilarakentaminen vetää hieman henkeä, mutta toimistorakentamisen volyymit kasvavat. Viime vuonna seudulla käynnistyi noin 30 000 uuden toimistoneliön rakennustyöt. Myös hotellitarjonta kasvaa: Tampere-talon viereen on rakenteilla 229 huoneen Marriott-hotelli, ja toinen suuri hotelli on suunnitteilla Tampereen Kansi -hankkeen yhteyteen. Tampereen Kansi -hanke ja raitiotien rakentaminen muokkaavat voimakkaasti keskusta-alueen ilmettä.

  Kiinteistökauppamarkkinat pysyivät aktiivisina

  Kiinteistökaupankäynti on jatkunut vilkkaana. Vuonna 2018 KTI tilastoi Tampereen seudun kauppavolyymiksi 560 miljoonaa euroa. Viime vuoden kauppavolyymia nosti esimerkiksi Technopoliksen omistajanvaihdos, mutta lisäksi Tampereen seudulla tehtiin viime vuonna muitakin salkkukauppoja ja useita yksittäisten kiinteistöjen kauppoja. Etenkin ulkomaiset sijoittajat ja kotimaiset rahastot ovat olleet aktiivisia kiinteistökauppamarkkinoilla.

  Toimistojen ja asuntojen vuokrat nousussa, liiketilamarkkinoilla haasteita

  Liiketilakannan voimakas kasvu yhdistettynä muihin liiketilamarkkinoiden haasteisiin ovat kasvattaneet tyhjän tilan määrää keskusta-alueella. Myös raitiotien rakennustyöt ovat aiheuttaneet haasteita keskustan liiketiloille, ja niiden vuokratasoissa onkin havaittavissa pientä joustoa alaspäin. Paikalliset asiantuntijat ennakoivat joulukuussa toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrikyselyssä liiketilavuokrien pysyvän ennallaan tai laskevan eri puolilla Tampereen seutua.

  Toimistotilan kysyntä on puolestaan vahvan taloustilanteen myötä kasvanut ja käyttöasteet ovat nousussa. Toimistoissa vuokrien kehitysnäkymätkin ovat liiketiloja positiivisempia, ja ydinkeskustassa yli puolet Alueellisen barometrin vastaajista odottaa vuokrien nousevan. Myös ydinkeskustan lähiympäristössä ja Hervannassa toimistovuokrien näkymät ovat selkeästi aiempaa positiivisempia.

  Asuntovuokrien nousu on jatkunut, ja hieman kiihtynytkin edelliseen vuoteen verrattuna. Syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti 2,4 prosentin nousua Tampereella. Koko 2000-luvun aikana Tampereen asuntovuokrien kasvuvauhti on ollut pääkaupunkiseudun ulkopuolisisista suurista kaupungeista kaikkein nopeinta.

  Tampereen seudun kiinteistömarkkinat, kevät 2019

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Aija Tasa, johtaja, RAKLI ry, puh. 050 327 2077

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Tampereen seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.