• fi
 • en
 • Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistösijoittajien kiinnostus Tamperetta kohtaan säilyy vahvana

  Aloitettujen asuntojen määrässä rikottiin Tampereella 2000-luvun ennätyslukemat vuonna 2021. Myös asuntovuokrien nousu on jatkunut. Kiinteistökauppaa käydään aktiivisesti ja prime-kohteiden tuottovaatimukset ovat laskeneet ennätyksellisen matalalle tasolle. Tampereen Ratikan valmistuminen on tuonut positiivista virettä kaupungin liiketilamarkkinoille. Toimistojen tilakysynnän arvioidaan puolestaan pienenevän. Ukrainan sota hämärtää talousnäkymiä ja kasvattaa kiinteistömarkkinoiden epävarmuutta koko Suomessa.

  Asuntorakentaminen nousi Tampereella uusiin ennätyslukemiin vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan Tampereella aloitettiin vuonna 2021 peräti noin 5 450 asunnon rakentaminen, mikä oli 2000-luvun ylivoimainen ennätys ja yli 2 300 asuntoa enemmän kuin vuonna 2020. Vuokra-asuntojen osuus uudisrakentamisesta on merkittävä. KTI:n seurannan mukaan Tampereen seudulla oli maaliskuun lopun tilanteessa rakenteilla jopa 3 100 asuntoa kokonaan vuokrakäyttöön tulevissa rakennuksissa.

  Asuntorakentamista on tukenut Tampereen seutukunnan väkiluvun tasainen kasvu. Maan sisäinen muuttoliike Tampereelle on pysynyt voimakkaana pandemian aikanakin, ja myös nettomaahanmuuton kautta tullut väestönlisäys oli vuonna 2021 edellisiä vuosia suurempi.

  Tampereen seudun kiinteistökauppavolyymi lähes 700 miljoonaa euroa

  KTI tilastoi Tampereen seudulla merkittävien kiinteistökauppojen vuosivolyymiksi 680 miljoonaa euroa vuonna 2021. Volyymi nousi noin 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittäviä kauppoja tehtiin useilla eri kiinteistösektoreilla, esimerkiksi asunto-, toimisto- ja tuotannollisista kiinteistöistä. Tampereen seudun kiinteistöihin sijoittivat sekä monentyyppiset kotimaiset sijoittajat että myös useat ulkomaiset sijoittajat. Etenkin ruotsalaiset kiinteistösijoittajat kasvattivat omistuksiaan Tampereen seudulla vuonna 2021.

  Ukrainan sota ei näyttäisi välittömästi vaikuttaneen Suomen kiinteistömarkkinoiden houkuttelevuuteen ainakaan maalis-huhtikuussa. Uusia ulkomaisia toimijoita on tullut Suomeen sodan jo alettuakin, ja sijoittajien ja konsulttien näkemykset ovat säilyneet toistaiseksi melko luottavaisina. Sodan vaikutusten syvyyttä kiinteistömarkkinoihin on kuitenkin toistaiseksi varsin hankala arvioida.

  Parhaiden kohteiden tuottovaatimukset laskussa

  Tampereen laadukkaiden kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat laskeneet vahvan sijoittajakysynnän myötä historiallisen matalalle tasolle. Tampereen paikalliset asiantuntijat arvioivat tammikuisessa Alueellisessa toimitilabarometrissa Tampereen keskusta-alueen toimistojen tuottovaatimukseksi keskimäärin 5,8 prosenttia, joka oli 0,6 prosenttiyksikköä viime vuotta matalampi noteeraus. Keskustan liikekiinteistöissä barometrivastausten keskiarvo laski noin puolella prosenttiyksiköllä 6,2 prosenttiin, ja Lielahden liikekiinteistöjen tuottovaatimus laski 6,5 prosenttiin.

  Liike- ja tuotannollisten tilojen tilakysynnän odotetaan lisääntyvän

  Tampereen liiketilamarkkinoiden näkymät ovat piristyneet, kun koronapandemia on alkanut hellittää ja Tampereen Ratikka aloitti liikennöintinsä viime kesänä. Liiketilojen vuokraodotukset kääntyivät Alueellisessa toimitilabarometrissa edellisen vuoden varsin negatiivisista odotuksista nyt ympäri Tamperetta positiivisempaan suuntaan, vaikka monilla alueilla useampi vastaaja yhä ennakoikin vuokrien laskua kuin niiden nousua. Näkymät olivat kaikkein positiivisimpia Kalevan alueella, jossa 60 prosenttia vastaajista arvioi liiketilavuokrien nousevan ja vain 10 prosenttia laskevan vuoden 2022 aikana. Myös liiketilojen vajaakäyttöaste on laskenut ja liiketilojen tilakysynnän kehitysodotukset kääntyivät Alueellisessa toimitilabarometrissa positiivisiksi. Vastaajista jopa puolet arvioi tilakysynnän lisääntyvän tänä vuonna, kun tammikuussa 2021 vastaavassa kyselyssä yksikään vastaaja ei ennakoinut liiketilojen kysynnän kasvua.

  Tuotannollisten tilojen tilakysyntä arvioitiin barometrissa vielä liiketilojakin positiivisemmaksi, sillä lähes kaksi kolmesta vastaajasta arvioi tilakysynnän kasvavan tällä kiinteistösektorilla.

  Toimistovuokraodotukset negatiivisia keskustan ulkopuolella

  Tampereen toimistotilojen vajaakäyttöaste oli Catellan mukaan vuoden 2021 lopussa selvästi korkeampi kuin esimerkiksi Oulussa ja Turussa, vaikka se laskikin viime vuoden aikana 11,7 prosentista 11,1 prosenttiin. Suurten kiinteistösijoittajien omistamista Tampereen toimistotiloista oli loppuvuodesta 2021 KTI:n vuokratietokannan mukaan yli 15 prosenttia tyhjillään.  Näkymät toimistojen tilakysynnästä säilyivät Alueellisessa toimitilabarometrissa miinusmerkkisinä, jopa hieman viime vuotta negatiivisempina.

  Toimistovuokrien kehitysodotukset kääntyivät positiivisiksi Tampereen keskusta-alueella, jossa vuokraodotusten saldoluku nousi +23:een viime vuoden -18:sta. Muilla toimistoalueilla paikalliset vastaajat arvioivat toimistovuokrien yhä pääosin laskevan, ja näkemykset olivat osittain jopa viime vuotta negatiivisempia. KTI:n vuokratietokannassa keskimääräiset toimistovuokratasot nousivat vuonna 2021 hieman Tampereen keskusta-alueella.

  Tampereen asuntovuokrien vuosinousu 2,1 prosenttia

  Uudet asuntovuokrat ovat jatkaneet nousuaan voimakkaasta uudisrakentamisesta huolimatta. KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava Tampereen vuokraindeksi nousi 2,1 prosenttia maaliskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisen vuoden aikana. Kehitys oli tasaista eri huoneistotyypeissä, sillä sekä yksiöissä, kaksioissa että suuremmissa asunnoissa Tampereen indeksit nousivat vuositasolla noin kaksi prosenttia. Tampereen viime vuosien vuokrakehitys on ollut suurista kaupungeista positiivisinta, mikä on vahvistanut sijoittajien kiinnostusta seudun vuokra-asuntoihin.

  Asuntomarkkinoiden asiantuntijat arvioivat asuntovuokrien nousun jatkuvan edelleen Tampereella. Maaliskuussa 2022 toteutetussa Raklin vuokra-asuntobarometrissa selkeä enemmistö vastaajista arvioi Tampereen seudun vuokrien nousevan sekä pienissä että suurissa asunnoissa. Tampereen seudulla vuokraodotukset olivat tässä kyselyssä Turun seudun ohella Suomen korkeimpia.

  Lisätietoja:

  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Aija Tasa, johtaja, Rakli ry, puh. 050 327 2077

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Tampereen seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty muun muassa KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.

  Alueellinen markkinakatsaus
  Tampereen seudun kiinteistömarkkinat