• fi
 • en
 • Tampereen seudun kiinteistömarkkinoilla vilkas vuosi

  09.02.2018

  Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymi nousi uusiin ennätyslukemiin, 10,2 miljardiin euroon vuonna 2017. Vilkas sijoituskysyntä näkyi selvästi myös Tampereella: KTI tilastoi Tampereen seudulla ennätyksellisen 850 miljoonan euron kauppavolyymin. Volyymi kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 kauppavolyymia nosti muun muassa runsaasti liike- ja toimistokiinteistöjä Tampereen seudulla omistavan Spondan myynti amerikkalaisen Blackstonen hallinnoimalle yhtiölle. Merkittäviä kauppoja tehtiin muutoinkin useissa kiinteistötyypeissä, ja useissa kaupoissa ostajana oli kansainvälinen sijoittaja. Tampereen houkuttelevuutta kasvattavat muun muassa pääkaupunkiseutua selkeästi korkeammat nettotuottotasot. RAKLI-KTI Toimitilabarometrin vastaajat arvioivat Tampereen keskustan laadukkaan toimistokiinteistön tuottovaatimukseksi keskimäärin 6,8 prosenttia, mikä on yli kaksi prosenttiyksikköä Helsingin keskustaa enemmän.

  Liike- ja asuinkiinteistöjen uudisrakentaminen on vilkasta

  Tampereen seudun liiketilakanta kasvaa vauhdilla. KTI:n seurannan mukaan vuoden 2017 lopussa oli rakenteilla noin 85 000 uuden liiketilaneliön rakennustyöt, merkittävimpänä hankkeena keväällä valmistuva Ratinan kauppakeskus. Myös asuntorakentaminen on muiden suurten kaupunkien tavoin Tampereella vilkasta. Myös suuria toimisto- ja hotellihankkeita on suunnitteilla: Technopolis käynnistää Asemakeskuksen kampus -hankettaan, ja Yliopistonkadulle nousee Suomen ensimmäinen Marriott-hotelli.

  Liiketilavuokrien odotetaan laskevan, asuntovuokrien nousu jatkuu

  Käyttöasteet ovat laskeneet Tampereella viime vuosina sekä toimistoissa että liiketiloissa. Tämä heijastuu vuokratasoihin, ja etenkin Tampereen ydinkeskustan liiketilavuokrien odotetaan laskevan tarjonnan vahvan kasvun seurauksena. Liiketilavuokrien kehitysodotukset ovat joulukuussa tehdyn alueellisen kiinteistöbarometrikyselyn perusteella Tampereella muita kasvukeskuksia negatiivisempia.

  Tampereen asuntovuokrien nousuvauhti on hidastunut 2010-luvun ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, mutta nousun uskotaan kuitenkin jatkuvan sekä pienissä että suurissa asunnoissa. Syyskuun 2016 ja syyskuun 2017 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti 1,8 prosentin vuosinousua Tampereella.

  Tampereen seudun kiinteistömarkkinat -katsaus

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Aija Tasa, johtaja, asunnot, RAKLI ry, puh. 050 327 2077

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Tampereen seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.