• fi
 • en
 • Toimintamalleja uudistava LCI Finland on nyt rekisteröity yhdistys

  12.10.2016

  Lean Construction Finland ry:n tarkoitus on edistää lean-filosofian soveltamista ja käyttöönottoa rakennetun ympäristön kehittämisessä, suunnittelussa ja palveluissa. Rekisteröinti virallistaa RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, Oulun yliopiston ja Vison Oy:n sekä LCI USA:n vuonna 2008 aloittaman yhteistoiminnan.

  ”Rakentamisessa on käynnissä mielenkiintoinen kulttuurin muutos. Alan kärki tavoittelee nyt tosissaan asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden lisäämistä digitalisoinnin ja integroinnin keinoin. LCI Finland on jo vakiinnuttanut asemansa, minkä vuoksi yhdistyksen rekisteröiminen on luonteva jatkumo LCI-verkoston kasvamiselle”, sanoo hallituksen puheenjohtajaksi valittu Jyrki Laurikainen. LCI:n toimintaan kytkeytyvät Laurikaisen mukaan muun muassa käynnissä olevat IPT- ja RAIN-hankkeet.

  Lean-ajattelu sujuvoittaa rakentamista

  Lean-filosofian periaatteena on päästä ennustettavaan ja tasaiseen tuotantovirtaan. Ennustettavuus koskee kaikkien suunnittelun ja projektituotannon työvaiheiden tasaista ja säännönmukaista toteuttamista.

  ”Lean-rakentaminen sekä projektien eri osapuolten ja vaiheiden aikainen osallistaminen ja integrointia edistävien mekanismien käyttöönotto kulkevat tässä käsi kädessä. Kokemukset virtaviivaisemmista ja hukkaa poistavista toimintatavasta ovat olleet hyviä. Projektien kustannukset ja aikataulut pysyvät paremmin hallinnassa ja resurssien ja toimitusten ohjaus on tarkempaa”, kertoo rakentamisen lean-kehityshankkeita vetänyt Jani Saarinen Vison Alliance Partnersilta.

  ATL, SKOL ja TTY mukaan

  LCI Finland perustettiin 19.8.2008 nimellä Lean Construction Institute 19.8.2008 ja se on toiminut tästä asti Oulun Yliopiston Tuotantotalouden osaston yhteydessä. Peruskirjan allekirjoittivat aiemmin mukana olleiden lisäksi nyt myös ATL ja SKOL sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

  LCI:n tehtävänä on koordinoida lean-filosofian hyödyntämistä kiinteistö- ja rakennusalalla, viestiä aiheesta sekä tutkia ja kehittää lean-johtamisen, -toimintatapojen ja -työmenetelmien käyttöä alalla ja sen yrityksissä. Samalla LCI Finland edustaa Suomea kansainvälisessä LCI-verkostossa. Yhteisöön kuuluvat yhdistykset toimivat useissa eri maissa muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

  LCI Finland on avoin kaikille lean-johtamisesta kiinnostuneille tilaajille, arkkitehti- ja suunnittelutoimistoille, urakoitsijoille sekä materiaali- ja muille toimittajille, tutkimuslaitoksille ja konsulttitoimistoille. Yhdistys tiedottaa jäsenyydestään, kun sen säännöt on vahvistettu.

  LCI-päivä 8.12.2016

  LCI Finland järjestää vuosittain Lean construction -päivän, joka kokoaa yhteen aiheesta kiinnostuneet alan ammattilaiset, tutkijat ja opiskelijat. LCI-päivä 2016 järjestetään Helsingissä Crowne Plazassa 8.12. ja mukaan odotetaan jopa kahtasataa osallistujaa. Päivän ohjelma on julkistettu ja ilmoittautuminen avattu. Tervetuloa!

  Lisätietoa LCI-päivästä  
  Lisätietoa IPT- ja RAIN-hankkeista

  Lisätietoja:
  Jyrki Laurikainen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 844 2573
  Lauri Merikallio, hallituksen jäsen, puh. 0400 450 217
  www.lci.fi