• fi
 • en
 • Toimistotilojen kysyntänäkymät Jyväskylässä vakaat, liiketiloissa epävarmuutta

  Asuntorakentaminen jatkuu Jyväskylässä vilkkaana ja toimistorakentamisen volyymit ovat selkeästi kasvaneet parin suuren hankkeen myötä. Kiinteistöjen kaupankäynti on yhä melko vilkasta ja keskustan tuottovaatimukset ovat laskeneet. Tilakysynnän näkymät ovat kuitenkin kääntyneet muita kasvukeskuksia heikommiksi etenkin liiketiloissa. Jyväskylän uusien asuntovuokrasopimusten neliövuokrat kääntyivät viime vuonna laskuun tarjonnan vahvan kasvun painamina.

  Jyväskylän seudun asuntokanta kasvaa edelleen vauhdikkaasti. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta jo neljän vuoden ajan, ja vuonna 2019 sekä aloitettujen asuntojen että myönnettyjen lupien määrä kääntyi uudelleen kasvuun. Myös modernia toimistotilaa rakennetaan sekä Kankaan alueelle että keskustaan. Liikekiinteistöjen rakentaminen on puolestaan vähäistä.

  Asuntojen ja liiketilojen vuokrat pienessä laskussa

  Jyväskylän asuntovuokrien kehitys oli tarjonnan nopean kasvun myötä muita kasvukeskuksia negatiivisempaa vuonna 2019. Maaliskuun 2019 ja syyskuun 2019 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti 1,2 prosentin laskua Jyväskylässä, ja myös indeksin vuosimuutos jäi negatiiviseksi. Kaikissa muissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaavat indeksit nousivat vastaavilla ajanjaksoilla.

  Liiketilojen käyttöaste on koko kaupungin tasolla säilynyt edelleen melko korkeana, mutta esimerkiksi keskustassa on monia liiketiloja tyhjillään. Liiketilojen vuokratasotkin ovat paikallisten kiinteistömarkkina-asiantuntijoiden mukaan olleet pienessä laskussa. Liiketilojen tilakysynnän arvioidaan jonkin verran edelleen heikkenevän tulevan vuoden aikana. Toimistotilojen kysyntänäkymät ovat vakaampia, ja vuokrienkin odotetaan nousevan etenkin keskustassa ja Tourulan alueella.

  Viime vuoden kiinteistökauppavolyymi jälleen selvästi yli 100 miljoonaa euroa

  Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi ylsi viime vuonna 160 miljoonaan euroon. Koko maan tavoin myös Jyväskylän seudun volyymi jäi matalammaksi kuin kahtena edellisenä vuonna, mutta kaupankäyntiaktiviteetti on historiallisesti tarkasteltuna edelleen korkealla tasolla. Jyväskylän seudun kauppavolyymi on nyt ylittänyt 100 miljoonaa euroa neljänä vuonna peräkkäin. Etenkin kotimaiset kiinteistösijoitusrahastot ja paikalliset sijoittajat olivat osapuolina monissa viime vuoden kaupoissa. Myös ulkomaiset sijoittajat ovat jatkaneet investointejaan Jyväskylän kiinteistömarkkinoille, etenkin vuokra-asuntoihin. Sijoitusmarkkinoiden vetovoimaa kuvaa se, että kiinteistömarkkinoiden asiantuntijat arvioivat Jyväskylän keskustassa sijaitsevien hyvälaatuisten toimisto- ja liikekiinteistöjen tuottovaatimusten laskeneen viime vuoden aikana, ja laskun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna.

  Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinat -katsaus

  Lisätietoja:

  Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry, puh. 050 373 6144
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.