• fi
 • en
 • Tuotannollisten kiinteistöjen vuokra- ja sijoituskysyntä vahvaa Turussa

  Turun kiinteistömarkkinoiden positiivinen vire jatkui vuonna 2021. Asuntorakentamisen volyymit pysyivät korkeina ja vuoden aikana tehtiin useita merkittäviä kiinteistökauppoja. Etenkin tuotannollisten kiinteistöjen sijoitus- ja vuokranäkymät olivat positiivisia. Toimistomarkkinoillakin tilakysynnän ennakoitiin kääntyvän nousuun, mutta liiketilamarkkinoiden tilanne pysyi haasteellisempana. Ukrainan sota hämärtää talousnäkymiä ja kasvattaa myös kiinteistömarkkinoiden epävarmuutta. 

  Turku ylläpiti vuonna 2021 vahvaa asemaansa kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Merkittävien kiinteistökauppojen vuosivolyymi nousi noin 325 miljoonaan euroon, joka oli kymmenen prosenttia vuotta 2020 korkeampi lukema. Kauppavolyymi on ollut Turun seudulla vuodesta 2016 lähtien melko tasaisesti 260–380 miljoonan euron välillä. Eniten kauppoja tehtiin asunto- ja yhteiskuntakiinteistöistä, ja myös muutama suuri logistiikkakiinteistö vaihtoi omistajaa. Liike- ja toimistokiinteistöjen kaupankäynti oli viime vuonna Turun seudulla melko vähäistä.

  Ukrainan sota ei näyttäisi vaikuttaneen Suomen kiinteistömarkkinoiden houkuttelevuuteen ainakaan välittömästi. Uusia ulkomaisia toimijoita on tullut Suomeen viime kuukausien aikana, ja sijoittajien ja konsulttien näkemykset ovat säilyneet ainakin toistaiseksi melko luottavaisina. Kriisin vaikutukset kiinteistömarkkinoihin tullevat näkymään pääosin yleisen talous- ja rahoitusmarkkinakehityksen kautta, mutta vaikutusten syvyyttä on toistaiseksi varsin hankala arvioida.

  Tuotannollisten tilojen näkymät positiivisia

  Voimakkaan sijoittajakysynnän myötä parhaiden logistiikkakiinteistöjen tuottovaatimukset ovat olleet voimakkaassa laskussa Turun seudulla ja kaikissa muissakin suurimmissa kaupungeissa. Tuotannollisten tilojen houkuttelevuus näkyy myös positiivisina vuokraodotuksina ja aktiivisena rakentamisena. KTI:n seurannan mukaan vuoden 2021 lopussa Turun seudulla oli käynnissä lähes 50 000 tuotannollisen neliön rakennustyöt. Tammikuussa 2022 toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrissa lähes kaikki vastaajat odottivat Turun seudun tuotannollisten kiinteistöjen tilakysynnän kasvavan vuoden 2022 aikana.

  Toimistovuokrat pienessä nousussa keskustassa ja Kupittaalla

  Turun toimistojen käyttöaste on edelleen pysytellyt vahvana. Catellan mukaan Turun toimistojen vajaakäyttöaste nousi vain aavistuksen vuoden 2021 aikana, ja oli vuoden lopussa 7,0 prosenttia. Toimistojen tilakysyntäodotukset kääntyivät Alueellisessa toimitilabarometrissa positiivisiksi ja parhaiden alueiden toimistojen vuokrataso nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Alueellisen barometrin vastaajat arvioivat hyvän toimistotilan markkinavuokratasoksi Turun keskustassa keskimäärin 19,7 euroa ja Kupittaalla 20,1 euroa. Nämä arviot olivat 0,2–0,3 euroa viime vuoden vastaavaa kyselyä korkeammat. Kupittaan-Itäharjun alueella yli puolet barometrin vastaajista arvioi toimistovuokrien nousevan vuonna 2022.Myös ydinkeskustassa toimistovuokrien nousuun uskoi selkeästi useampi vastaaja kuin niiden laskuun.

  Liiketiloissa näkymät negatiivisempia

  Liiketilavuokrien tulevaisuudennäkymät ovat puolestaan edelleen pääosin negatiivisia, vaikka vuokrien kehitysodotusten saldoluvut nousivatkin kaikilla alueilla hieman viime vuoteen verrattuna ja vajaakäyttöaste on pysynyt maltillisena. Keskeisistä liiketila-alueista ainoastaan Raisiossa Haunisen alueella vuokraodotusten saldoluku kääntyi hieman plussan puolelle. Liiketiloissa tilakysynnän laskua ennakoi edelleen hieman useampi vastaaja kuin nousua.

  Turun asuntovuokrat nousivat 1,3 prosenttia vuonna 2021

  Turun asuntovuokrien nousu jatkui, mutta kasvuvauhti hidastui hivenen vuonna 2021. KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava Turun vuokraindeksi nousi 1,3 prosenttia vuonna 2021. Nousuvauhti oli melko tasainen koko vuoden ajan eikä huoneistotyyppienkään välillä ollut suuria eroja. Turun seudulla asuntomarkkinoiden kehitysnäkymät ovat Tampereen ja pääkaupunkiseudun ohella edelleen muuta maata positiivisempia, ja Turun asuntovuokrien arvioidaan jatkavan kasvuaan myös lähitulevaisuudessa. Turun vuokra-asunnot houkuttelevat sekä kotimaisia että kansainvälisiä kiinteistösijoittajia.

  Asuntorakentaminen on pysynyt Turussa 2000-luvun ennätystasolla. Sekä vuonna 2020 että 2021 aloitettiin yli 2 600 asunnon rakentaminen, ja myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä nousi viime vuonna yli 3 200 asuntoon. Vuokra-asuntojen osuus rakentamisesta on merkittävä. KTI:n rakennushanketilastojen mukaan Turussa oli vuoden 2022 alussa rakenteilla yli 2 200 asuntoa kokonaan vuokrakäyttöön tulevissa rakennuksissa.

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Eva Elston-Hämäläinen, lakimies, RAKLI ry, puh. 043 825 6073

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Turun seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.

  Alueellinen markkinakatsaus
  Turun seudun kiinteistömarkkinat