• fi
 • en
 • Tuottavuusloikka tietomalleilla -hanke etenee – Työpajoissa tutustuttu mm. virtuaalitodellisuutta uudella tavalla hyödyntävään projektinjohtamisen komentokeskukseen

  26.10.2018

  Keväällä alkaneesta Tuottavuusloikka tietomalleilla –hankkeesta on pidetty syksyn aikana jo kolmas ja neljäs työpaja. Neljännessä työpajassa esiteltiin ja käsiteltiin tietomallinnuksen käytännön työkaluja. Solibri Model Checkerin ominaisuuksia ja hyödyntämistä esitteli A-insinöörien Riikka Hannuksela ja Trimblen mallinnustyökalujen, erityisesti Connectin hyödyistä kertoi Trimblen Jussi Ketoja. Työpajassa keskusteltiin paljon eri osapuolien roolista työkalujen käytännön hyödyntämisessä esimerkiksi suunnitelmien laadunvalvonnassa.

  Kolmannen työpajan osana osallistujat pääsivät tutustumaan A-Insinöörien toimiston yhteyteen avattuun visuaalisen projektinjohtamisen komentokeskus Auroraan. Päivän aiheena oli lähtötietomallien tuottaminen, tietomallipohjainen rakennuttaminen ja visualisointien ja VR:n käyttäminen hankkeissa. Aurora hyödyntää uusinta virtuaalitodellisuus- ja kollaboraatioteknologiaa ja mahdollistaa projektinjohtamisen ja yhteistyön projektin osapuolten välillä silloinkin, kun projektin jäsenet ovat eri paikoissa tai jopa eri maissa.

  Esimerkiksi sairaalahankkeissa virtuaalitodellisuus on konkretisoinut eri vaihtoehtoja ja lisännyt rohkeutta tutkia eri vaihtoehtoja. Näin päätöksentekoon tulee nopeutta. Keskeistä on myös se, että virtuaaliteknologiaa hyödyntämällä voimme taata, että rakennettavat tilat ovat toimivat ja palvelevat käyttäjiä.

  ”Tuottavuusloikka tietomalleilla – hankkeessa on erityisesti tarkoitus käsitellä tietomallinnuksen käytännön haasteita ja mahdollisuuksia hankkeen johtamisen tasolla. Vilkasta keskustelua onkin herännyt joka työpajassa, eikä vähiten CAVE – ympäristön ja mallinnuksen käytännön hyötyjä esitelleessä työpajassa Leppävaarassa. Virtuaalinen ympäristö on havainnollinen työkalu, jota voidaan käyttää hankesysteemin eri osapuolten ymmärryksen parantamiseen”, kertoo RAKLIn tekninen johtaja Mikko Somersalmi.

  ”Tuottavuusloikka tietomalleilla – hanke tukee erinomaisesti kaikkea sitä muutakin työtä mitä meillä RAKLIssa on tällä hetkellä käynnissä tuottavuuden, laadun ja digitalisuuden teemojen osalta. Virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen keskittyneessä työpajassa tunnistin myös linkin mm. Rakennustiedossa tekeillä olevaan palvelumuotoilun ohjekorttiin ja rakennetun ympäristön käyttäjien osallistamiseen hankeprosessin eri vaiheissa”, jatkaa Somersalmi.

  Lisätietoja:
  Jaakko Jauhiainen, 0400 448 913, jaakko.jauhiainen(at)ains.fi
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi(at)rakli.fi