• fi
 • en
 • Turkuun suunnitteilla moderni, monipuolisen palvelun matkakeskus

  01.06.2016

  Lehdistötiedote: Turun asemanseudun kehittämissuunnitelmat etenevät. Kaupungin uuden matkakeskuksen palvelutarjontaa ja toteutusta on ideoitu RAKLIn ja Turun kaupungin klinikalla kevään aikana. Linja-autoaseman ja Logomon väliin suunnitellaan modernia palvelukeskusta. Tavoitteena on yhdistää sujuvat liikkumisen ratkaisut, monipuolinen palvelutarjonta sekä keskustan kehityksen tukeminen. Klinikka suositti, että hankkeen valmistelua varten perustetaan yhteenliittymä.

  Työpajoissa todettiin, että Turun uudeksi maamerkiksi suunniteltuun matkakeskukseen sopisi laaja kattaus julkisia ja yksityisiä palveluja. Vetovoimaa luomaan tarvitaan viihtyisyyttä, ja myös hotellin rakentaminen nousi keskusteluissa esiin. Kokonaisuuden pitäisi yhdistyä luontevasti kaupungin nykyiseen keskustaan. ”Matkakeskus on merkittävä kehitysaskel Turun keskustalle. Kaupunginosat radan molemmin puolin yhdistyvät ja kaupunki saa uuden portin. Arvioin, että ensimmäiset asiakkaat voisivat astua keskukseen vuonna 2024”, visioi toimialajohtaja Jouko Turto.

  Sujuvaa liikkumista

  Matkakeskuksella on tärkeä rooli liikenteen solmukohtana. Uuden matkakeskuksen valmistuessa palvelut ovat tältä osin varmasti jo aivan uudella tasolla, kun digitaaliset ratkaisut ja liikenne palveluna -ajattelu kehittyvät edelleen. ”Turun asemanseudun kehittämissuunnitelmissa yhdistyvät perinteiset liikkumisen muodot raide- ja ajoneuvoliikenne sekä kevyt liikenne, höystettynä uusilla, digitalisaation tuomilla mahdollisuuksilla. Oman haasteensa hankkeelle tuovat tarvittavat uudenlaiset rahoitus- ja toteutusmuodot sekä mahdollinen kiinteistöyhtiö”, sanoo projektipäällikkö Heidi Mäenpää Liikennevirastosta.

  Rajoitteita alueen kehittämiselle asettavat ratapihan toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset, esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetukset. Tahtoa ratkaisujen löytämiseen kuitenkin on, ja ajankohta ratapihan kehittämisen kokonaisarvioille on nyt mitä parhain. Käynnistymässä on selvitystyö uuden, tunnin juna -yhteyden luomisesta Turun ja Helsingin välille, mikä aiheuttaa muutostarpeita myös ratapiha-alueelle.

  Kotiläksyt tekemällä kiitettävään lopputulokseen

  Asemanseutujen kehittäminen on ajankohtaista eri puolilla Suomea. Valtio on solminut kaupunkiseutujen kanssa kasvusopimuksia, jotka painottavat kunkin alueen vahvuuksien kehittämistä edelleen. Myös valtion ja suurimpien kaupunkien välisissä MAL-sopimuksissa on sovittu siitä, miten asemanseutujen rakentamis- ja tiivistämispotentiaalia hyödynnetään, ja niitä vahvistetaan hyvin saavutettavina asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskittyminä ja sujuvien matkaketjujen mahdollistajina.

  Klinikkatyön lopputuloksena ehdotetaan, että Turun matkakeskushankkeen valmisteluun perustettaisiin yhteenliittymä, joka antaisi hankkeelle ”yhdet kasvot”, ottaisi kokonaisvastuun sen aktiivisesta edistämisestä ja toimisi kilpailutuksen ja toteutuksen valmistelijana. ”On erittäin tärkeää selvittää lähtötiedot huolella, jotta tavoitteet ja linjaukset asetetaan realistisesti. Liiketoimintasuunnitelma tarvitaan, jotta viitteet suuruusluokasta ja taloudellisesta yhtälöstä saadaan kohdilleen”, painotti johtaja Mikko Nousiainen RAKLIsta klinikan loppuseminaarissa.

  Innostusta hankkeen kehittämiseen on kiinteistö- ja rakentamisalalla runsaasti. ”Ideoita heiteltiin klinikan työpajoissa avoimesti keskusteluun, ja kokonaisuus hahmottui mukavasti. Suurimmat haasteet ovat houkuttelevan palvelucocktailin muodostaminen sekä kokonaisuuden taloudellisen toteutettavuuden varmistaminen”, Mikko Nousiainen summasi.

  RAKLIn klinikoilla kehitetään kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa käytännön tapausten kautta. Työpajatyöskentelyyn kutsutaan mukaan hankkeen kannalta keskeiset tahot, jotka yhdessä etsivät parhaita ratkaisumalleja ja toteutusta. Matkakeskus Turkuun -klinikalle osallistui edustajia 22 organisaatiosta. Klinikan tilasivat Turun kaupunki, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä.